BISERICI

Birou Notar Public Kamelia Norocea, Iași, Birou Notarial, întocmire acte oficiale, traduceri, Notary office, translations,
EuroEd, Iași, www.euroed.ro, Organizatie non-profit localizata in Iasi, Romania. Prin pasiune, profesionalism si consecventa, am ajuns sa fim considerati cea mai importanta institutie educationala non-guvernamentala din nord-estul Romaniei si nu numai. Suntem membru fondator al QUEST (Asociata Romana pentru Servicii Lingvistice de Calitate), care este membru asociat al EAQUALS (echivalentul european), iar proiectele noastre au fost premiate cu distinctii europene de maxima tinuta. , A non-profit organisation located in Iasi, Romania. With passion, professionalism and consistency, we have gained the statute of being the most important non-governmental educational institution in northeastern Romania and not only. We are a founder member of QUEST (The Romanian Association for Quality Language Services), which is an associate member of EAQUALS (the European Association for Quality Language Services). Also, our projects have been awarded European distinctions of the highest level. ,
Netraptor SRL, Iași, www.netraptor.com, Companie de servicii IT, instalări SO, consultanță, depanare, configurare., IT company specialized in OS installing, configuring, troubleshouting, fixing and advising,
PF Romelia Serseniuc, Iași, Slabire cu produse HERBALIFE, HERBALIFE independent distributor,
Prince Software SRL, Iași, www.princesoft.ro, Peste 25 de ani in software si hardware Tehnologia informatiei si controlul proceselor industriale System Integrator pentru National Instruments , Over 25 years in software and hardware Information Technology and Control over Industrial Processes System Integrator for National Instruments ,
SICME SRL, Pașcani, www.sicme.ro, SICME SRL it's a growing company which offer you: - IT advising - sell computers, computer parts and other accesories for office - install and customize in house made softwares, SC SICME SRL Pașcani are o activitate bogată prin care - oferă consultanță și servicii IT - comercializează sisteme de calcul și echipamente de birotică - comercializează produse software proprii,
UNIDENT-NVR, Iași, www.unident-nvr.com, Cabinet stomatologic modern cu aparatură de ultimă generație., Modern Dentistry Cabinet equipped with the latest techonolgy,
V.TARUS RoAgencies, București, www.vtarus.ro, Fondata in anul 1994, firma V. TARUS RoAgencies SRL are ca unic asociat pe Valentin Norbert TARUS, cetatean austriac. Dezvoltarea de concepte si solutii inovatoare precum si furnizarea de servici calificate si specializate in domeniile farmaceutic si al sanatatii prin intermediul parteneriatelor realizate cu colaboratorii si partenerii externi. , Founded in 1994, by Valentin Norbert TARUS, the V. TARUS RoAgencies SRL company offer a large scale of services in pharmaceutical and healt care fileds.,
Losonczi Zolt, Budapest, magyar nyelvész, szül. 1894. Késmárkon; a budapesti ev. Főgimnázium tanára. Nyelvészeti értekezéseiben főleg a régi magyar nyelv hang- és alaktanával foglalkozik. Önállóan megjelent munkái: Az őzés története (1918.); Hangtörténeti alapkérdések (1918.); Régi nyelvünk hang- és alaktanából (1925.); A magyar tővéghangzók (1927.). , Lingvist, Linguist,
Losonczy Alexandru Nicolae, Iași, Specialist Informatică și calculatoare, proprietarul acestui sit., IT specialist, owner of this site, Számitógép szakértő, e weboldal tulajdonosa,
Losonczy Alexandru Robertin, Târgu Mureș, Un electrician foarte priceput ce a lucrat la TCM Tărgu Mureș. A fost deasemena un pescar iscusit, A very good electrician who worked at The Main Construction company from Targu Mures. Also hi was a dedicated fisher.,
Losonczy Andor, Budapest, Compositor, muzician, profesor de muzică moderna, avangardistă , Composer, musician, teacher of modern, vanguard music,
Losonczy Aniko, Reporter, Jurnalist,
Losonczy Anna, Budapest, a hõs temesvári kapitány, Losonczy István leánya. Annának három férje volt, sorrendben: Báthory Miklós, Ungnád Kristóf és Forgách Zsigmond (? , 1553 - ? ): Balassi Bálint szerelme, ~ Istvánnak, Temesvár hős védőjének a leánya. Az egri vár parancsnokának, a későbbi horvát bánnak, br. Ungnad Kristófnak volt a felesége, amikor Balassi megismerte. A költő hiába ostromolta szerelmével, akkor sem adta neki a kezét, amikor még fiatalon özvegységre jutott (Forgách Zsigmondhoz ment feleségül 1589-ben). Balassi ekkor anyagi követelések miatt pört indított ~ ellen. - Szi: Balassi Bálint versei. , Fata lui Losonczy István, eroul de la Timișoara, moștenitoarea averii. A avut trei bărbați: Báthory Miklós, Ungnád Kristóf și Forgách Zsigmond. La inspirat în creație pe poetul maghiar Balassi Bálint-, Dother of Losonczy István, the capitain of Timisoara, She got tree husbands: Báthory Miklós, Ungnád Kristóf and Forgách Zsigmond. She inspired hungarian poet Balassi Bálint.,
Losonczy Anne-Marie, Bruxelles, Profosor, Teacher,
Losonczy Béla, Budapest, Farmacist, Pharmacist, Losonczy Béla a szlovákiai Sikabonyban született 1927. március 17-én tisztviselõ családban. Gyermekéveinek befejeztével családját is utolérték a II. Világháborút követõ nagyarányú népességmozgások, így gyógyszerészi tanulmányait már a budapesti egyetemen végezte. Gyógyszerészi oklevelet 1955-ben szerzett. 1958-ban lett a Pest Megyei Tanács Gyógyszertári Központjában szakfelügyelõ, ahol több mint két évtizeden keresztül olyan nagyszerû munkatársak társaságában dolgozott, mint pl. dr. Kempler Kurt, aki ebben az idõszakban volt vállalati fõgyógyszerész, dr. Duray Gyula, aki 1957-tõl volt vezetõ szakfelügyelõ, vagy pl. Ruby Ernõ, aki úgyszintén szakfelügyelõként dolgozott. Így már neki is része volt abban, hogy 1959-ben a központ megkapta a Kiváló Gyógyszertári Központ kitüntetést. Precízen és körültekintõen végezte szakfelügyelõi munkáját, mind a felügyelete alá tartozó gyógyszertárakkal, mind közvetlen kollégáival mindvégig korrekt szakmaiságon nyugvó kapcsolatokra törekedett. 1979-tõl 1989-es nyugdíjba vonulásáig a központ személyzeti osztályvezetõjeként dolgozott, ahol a rendelkezésére álló lehetõségekkel igyekezett a gyógyszerész kollégák boldogulását elõsegíteni. ,
Losonczy Carmen, Iași, Profesoară de informatică, Directoarea Liceului de Informatică, Conputer Science Teacher, Principal of Computer Science Highschool, Informatika tanár, Az Informatikai Liceum Igazgatója,
Losonczy Clara, Târgu Mureș, Învățătoare pensionară, Retired teacher,
Losonczy Dániel, Baschetbalist, Basketbasll player,
Losonczy Dénes I, Szolnok, Primul posesesor al numelui de Losonczy, după ce a primit în posesie orașul Losoncz și îmrejurimile în jur de 1235, The verz first owner of Losonczy name, after he got the Losoncz town and the land from neibour arround 1235.,
Losonczy Dénes II, Fiul lui Losonczy Dénes I, Son of Losonczy Dénes I,
Losonczy Dénes III, Fiul lui Losonczy Dénes II, Son of Losonczy Dénes II,
Losonczy Dénes VI, Fiul lui Losonczy Tamás II, Son of Losonczy Tamás II,
Losonczy Eszter, Hotoan (Érhatvan), Tărancă, Peasant,
Losonczy Gabriella, Iași, Sudenta la Universitatea "Al. I. Cuza" Iași, specializarea psihologie, Student at "Al. I. Cuza" University of Iasi, specialiying in psychology, Egyetemihalgato a Iasi "Al. I. Cuza" Egyetemen, psihologia szakositás,
Losonczy Géza, Budapest, Devine membru al Partidului Comunist Maghiar. Este arestat în 1947 când în urma veniri la putere a lui Matyas Rakos. După eliberarea din închisoare, editează ziarul Magyar Nemzet (Națiunea Maghiară). Moare în închisoare în 1957 ca urmare a grevei foamei., Geza Losonczy was born in Hungary in 1917. A journalist, he became a member of the Hungarian Communist Party. He was arrested when Matyas Rakosi gained power in 1947. After his release from prison Losonczy edited the journal Magyar Nemzet. The Hungarian Uprising began on 23rd October by a peaceful manifestation of students in Budapest. The students demanded an end to Soviet occupation and the implementation of "true socialism". The following day commissioned officers and soldiers joined the students on the streets of Budapest. Stalin's statue was brought down and the protesters chanted "Russians go home", "Away with Gero" and "Long Live Nagy". Geza Losonczy was arrested and died in prison during a hunger strike in 1957. , (?rsekcsan?d, 1917. m?jus 5. - Bp., 1957. dec. 21): ?js?g?r?, politikus, ?llamminiszter. Debrecenben v?gzett egyetemi tanulm?nyai idej?n kapcsol?dott be a munk?smozgalomba. 1935-1936-ban az egyetemi M?rciusi Front egyik vezet?je ?s a Tov?bb c. lap szerkeszt?je. 1939-t?l a KMP tagja, 1940-t?l a N?pszava munkat?rsa. 1941-ben letart?ztatt?k, kiszabadul?sa ut?n illeg?lisan a p?rtsajt?ban ?s az ?rtelmis?gi szervez? munk?ban dolgozott. 1945-ben a Szabad N?p belpolitikai rovatvezet?je, majd R?vai J?zsef helyettese mint ?llamtitk?r a N?pm?vel?si Miniszt?riumban. A sztalinista terrorszervezet ?t is b?rt?nbe juttatta hamis v?dak alapj?n a Rajk-perben. 1954-ben Nagy Imre els? minisztereln?ks?ge idej?n szabadult ki. A b?rt?nk?r?lm?nyek, a vizsg?lati m?dszerek pszich?s zavart okoztak, betegen k?rh?zban ?polt?k. Kapcsolata Nagy Imr?vel rendszeress? v?lt azut?n is, hogy a Magyar Nemzet f?munkat?rsa lett. Mikor Nagy Imr?t megfosztott?k minden tiszts?g?t?l, ~ k?zponti szerepet t?lt?tt be az ellenz?ki kommunist?k mozgalm?ban. A Pet?fi-k?r szervez?je, az ?r?-memorandum egyik megfogalmaz?ja. A Pet?fi-k?r sajt?vit?j?n ? volt, aki el?sz?r ejtette ki Nagy Imre nev?t. Csatlakozott az 1956. okt?ber 23-?n t?ntet? t?meghez. Tagja lett az 1956. okt?ber 31-?n megalakult MSZMP Int?z? Bizotts?g?nak. Nagy Imre okt?ber 30-?n ?llamminiszterr? nevezte ki. A szovjet t?mad?skor, november 4-?n, a Jugoszl?v K?vets?gen k?rt mened?ket feles?g?vel dr. Haraszti M?ri?val ?s Anna l?ny?val. Innen hurcolt?k el csal?dj?val egy?tt Rom?ni?ba. 1957 ?prilis?ban visszasz?ll?tott?k Bp.-re. ? lett volna a Nagy Imre-per m?sodrend? v?dlottja, de m?g a t?rgyal?s el?tt decemberben a b?rt?nben - tiszt?zatlan k?r?lm?nyek k?z?tt - meghalt. - Irod. Feh?rv?ri Istv?n: B?rt?nvil?g Magyarorsz?gon (M?nchen, 1956); V. S. (Sz?sz B?la): L. G. (Szemle, Br?sszel, 1963); Ember Judit: Mened?k jog - 1956 (Bp., 1989); T?bi?s ?ron: In memoriam Nagy Imre (Bp., 1989). ,
Losonczy György, Budapest, Profesor la Universitatea de Medicină Semmelweis , Teacher at Semmelweis University,
Losonczy György, Budapest, (Lébény, 1905. júl. 21. - Bp., 1972. máj. 4.): operaénekes (basszbariton), Kossuth-díjas (1956), érdemes mûvész (1954), kiváló mûvész (1968). 1928-ban a bp.-i Operaház ösztöndíjasa, 1929-től 1968-ig nyugalomba vonulásáig rendes tagja volt. Negyvenéves mûködése során több mint száz operaszerepet alakított. Különös adottsággal oldott meg nehéz feladatokat (Wagner tetralógiájában Wotan, A nürnbergi mesterdalnokokban Hans Sachs; Muszorgszkij Hovanscsinájában Hovanszkij, Iván herceg), de még inkább az intrikus szerepek, Mefiszto (Gounod: Faust); Telramund (Wagner: Lohengrin); Escamillo (Bizet: Carmen); Jago (Verdi: Othello); Gessler (Rossini: Tell Vilmos); Főinkvizitor (Verdi: Don Carlos) megformálása fûződik a nevéhez. Jelentős alakítása volt a Don Juan (Mozart) címszerepe, Petúr és Tiborc (Erkel F.: Bánk Bán); Kapitány (Britten: Peter Grimes). Hangversenyszereplései közül kiemelkedik Beethoven IX. szimfóniájának basszusszólója, amelyet 1943. okt. 25-én W. Furtwängler utolsó bp.-i vendégszereplése alkalmával énekelt. Utolsó szerepében Mihály András-Hubay Miklós: Együtt és egyedül c. operájában nyújtott kiváló alakítást (Vizsgálóbíró). Színészi alakítását televíziós film, hangját rádiófelvételek, köztük a Klemperer által vezényelt Don Juan és A nürnbergi mesterdalnokok felvétele őrzi. Felesége Rigó Magda szopránénekesnő volt, akivel több Operában (Tosca, Parasztbecsület, Lohengrin stb.) együtt szerepelt. - Irod. Boross Attila: Búcsú L. Gy.-től (Muzsika, 1972. 7. sz.). , Câtereț de operă, Opera singer,
Losonczy Hajna, Pécs, Egyetemi tanár Pécs, 1941. augusztus 19. V.: Orvostudományi Egyetem, Pécs, 1965. Férje dr. Vereczkei Lajos egyetemi tanár. Gy.: András, a PTE ÁOK I. sz. Sebészeti Klinikáján sebész szakorvos. M.: Belgyógyász és hematológus szakorvos. Egyetemi tanulmányai befejezése óta a PTE ÁOK I. sz. Belklinikáján dolgozik, 1995 óta egyetemi tanár. Részt vesz a magyar, majd be- vezetése óta az angol nyelvû oktatásban is. Tu- dományos kutatásokat a hematológia és a he- mostaseológia területén folytat. Kandidátusi disz- szertációját 1983-ban véd- te meg. 1998-ban kezdte megszervezni a csontvelő transzplantáció bevezetését a pécsi egyetemen, amit 1999 decembere óta folyamatosan végeznek. Hazai és külföldi tudo- mányos kongresszusok előadója, publikációinak száma több mint 100. T.: A Magyar Hematológiai Társaság és a Hematológiai és Transzfúziológiai Szakmai Kollégium elnöke, ezen kívül több hazai és külföldi tudományos társaság tagja és elnökségi tagja. H.: Olvasás, zene, utazás , medic, profesor universitar, doctor, doctor, universitz teacher,
Losonczy István, Debreczen, István (hányoki), pedagógus szül. Debreczenben (némelyek szerint Szilas-Balháson) 1709., megh. 1780 márc. 29. 1737-1739-ig Czegléden volt rektor. Czeglédről Utrechtbe ment, innen pedig 1741. a kőrösi főiskola igazgatására hívatott meg. Több mûvet írt, melyek közül azonban főkép a Hármas Kis Tükör nevezetes. Ezt 1854-ig használták sokszor átdolgozva s bővítve az iskolák, mikor aztán alkotmánytani része miatt a Bach-Thun-korszakban betiltották. , Profesor și scriitor, Teacher and writer,
Losonczy István, Temesvár, Temesvár vitéz védelmezője, a Tomaj-nemzetségbeli L.-családból származott.`Már 1542. Joachim őrgróf Pestet ostromló seregében vitézkedett; később Ferdinánd király hadaival Erdélyben harcolt; 1551. temesi főispán és Temesvár kapitánya lett. Réme volt a vár körül portyázó török csapatoknak s ezért 1552. Ahmed pasa ostrom alá fogta. L a legvégsőkig vitézül védte Temesvárt, de azt végül is, az ostromba belefáradt német-spanyol zsoldosok fenyegetésére, kénytelen volt a szabad elvonulás kikötésével föladni. A szószegő török hadak azonban megtámadták az elvonuló várnépet, L.-t halálosan megsebesítve elfogták s 1552 júl. 27. lefejezték. , Capitanul Timișoarei în 1551, decapiatat în 27 iulie 1552 de turci dupa asediul Timișoarei, Captain of Temesvár (Timișoara) in 1551, decapitated after the siege of fortress of Temesvár (Timișoara) in 1552,
Losonczy István, Pécs, (Dombóvár, 1908. szept. 3. - Pécs, 1980. dec. 29.): büntetőjogász, egy.-i tanár, az állam- és jogtudományok kandidátusa (1954). Egy.-i tanulmányait a pécsi és a bp.-i tudományegy.-en folytatta. 1932-ben "sub auspiciis" jogi doktorrá avatták. Első jelentősebb monográfiája alapján magántanárrá képesítették (A mulasztás I. A mulasztási bûncselekmény okozatossága, Pécs, 1937). 1940-ben a pécsi tudományegy. jogbölcseleti tanszékére ny. rk. tanárrá nevezték ki. 1946-ban egy.-i ny. r. tanár lett. 1950-1973 között a büntetőjogi tanszék vezetője. Kandidátusi értekezését 1954-ben védte meg A tettesség és a részesség a büntetőjog rendszerében címmel (Bp., 1966). - További m. A mulasztási bûncselekmény jogellenességének problémája az universalizmus szemszögéből (Pécs, 1936); A funkcionális fogalomalkotás lehetősége a jogtudományban (Bp., 1941); Anyagi büntetőjog (egy.-i jegyzet, Pécs, 1950); Adalékok a tartós és állapot-bûncselekmények kérdéséhez (Bp., 1960); A tettesség (Bp., 1961). - Irod. F. J.: L. I. 1908-1980 (Jogtud. Közl., 1981. 3. sz.). , Profesor universitar de drept penal, Criminal law Teacher at University,
Losonczy István I BÁNFFY, Fiul lui Losonczy László I BÁNFFY și Katalin RAD , Son of Losonczy László I BÁNFFY și Katalin RAD,
Losonczy Jozsef, New York, Associate Professor of Mathematics Department of Mathematics Long Island University Brookville, NY 11548-1319 , Profesor de Matematică la Universitatea Long Island din Brookville New York,
Losonczy Katalin, Bethesda, Angajată la National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (Institutul Național pt Surzi), Employee at National Institute on Deafness and Other Communication Disorders,
Losonczy Klara Lucia, Tokyo, Studentă la litere la Universitatea din Tokyo, specializarea limba japoneză, Student at Tokyo University, speciality Japanese Language, Egyetemista a Tokyoi Egyetemen, szakositás Japán nyelv,
Losonczy Lászlé I BÁNFFY, Fiul lui Losonczy Dénes VI și Anna JENŐI , Son of Losonczy Dénes VI și Anna JENŐI ,
Losonczy László, Budapest, (Kecskemét, 1812. máj. 25. - Bp., 1879. aug. 2.): költő. A debreceni kollégiumban teológiát és jogot tanult. Ezután ugyanott, majd 1841-ben Érszalacson tanító. 1849-től a kecskeméti, 1853-tól a nagykőrösi gimn.-ban a latin és m. irodalom tanára. - F. m. Losonczy László költeményei (I - II., Pest, 1853 - 57.); Losonczy László újabb költeményei (Pest, 1862). - Irod. Lauka Gusztáv: L. L. (Koszorú, 1879); L. L. (Vasárnapi Újság, 1879. 32. sz.) , Profesor și poet, Teacher and poet,
Losonczy Lásztó, Budapest, Lásztó, költő, született Kecskeméten 1812 máj. 25-én, megh. Budán 1879 aug. 2-án. A hittant és a jogtudományt a debreczeni főiskolában hallgatta, 1841. Érszalacson tanító lett, 1843. Bihar vármegye egyik követével mint fogalmazó Pozsonyba ment az országgyûlésre, 1844. a gyönki gimnáziumban lett tanár, 1849. pedig a kecskeméti főiskolában, ahol 1853 októberig maradt; ekkor Nagykőrösre választották meg, ahol akkor jeles írói gárda mûködött (Arany János is) és mint a magyar nyelv és irodalom tanára L. itt munkálkodott élte alkonyáig. Egyik kedveltebb és nagytermékenységû népies költőnk volt; természetes érzéssel dalolt és több dala elterjedt a nép közt is; hazafias irányú költeményeit szavalni szerették. 1853-ban adta ki Költeményei első kötetét, mely köztetszéssel találkozott. Versei második kötete 1857. jelent meg, Ujabb kötteményei második kiadása pedig 1862-ben. Költeményeken kívül egyéb dolgozatokat is írt a szépirodalmi lapokba, különösen sikerült genre-képeket. , Poet, Poet,
Losonczy Lészló, Nagykörös, (Nagykőrös, 1844. márc. 20. - Nagykőrös, 1913. júl. 9.): tanár, pedagógiai író. Ref. teológiai tanulmányait Pesten végezte. 1867-től nevelő. 1871-től angol egy.-eken folytatta teológiai tanulmányait és bölcsészettant is hallgatott. Hazatérése után 1873 őszétől a nagykőrösi ref. tanítóképző tanára. Öreg Jánossal együtt lefordította angolból Herbert Spencer Értelmi, erkölcsi és testi nevelés c. munkáját (Nagykőrös, 1875). , Profesor, scriitor și preot reformat, Teacher, writer and protestan prist,
Losonczy Magda, Bernardsville, Atlet, Athletic - Fencing,
Losonczy Márta, Salisbury, Profesoară de psihologie la Universitatea Salisbury, I teach General Psychology, Developmental Psychology, Psychology of infancy and Childhood, Psychology of Adolescence, Psychology of Aging and Developmental Disabilities. Currently I am working on a follow-up study of emotional development in infants. The follow-up study will involve bring in preschool children. Students looking for opportunities to do research can contact me for more information.,
Losonczy P, Fotograf, Photographer,
Losonczy Sándor, Hotoan (Érhatvan), Țăran mijlocaș, mort în lagărul de muncă de la Poarta Albă., Hard working peasant, died at the extermination camp Poarta Alba.,
Losonczy Schweitzer Oszk, Budapest, (Losonc, 1890. jan. 9. - Bp., 1981. jan. 9.): hegedûmûvész, zenekarvezető, zeneszerző. Gimnazista korában Czóbel Leó tanította hegedülni. Hubay Jenő ösztönözte továbbtanulásra losonci meghallgatása után. Bp.-en előbb a Fodor Zeneisk.-ban tanult, majd a bp.-i Zenemûv. Főisk.-n Bloch József növendéke volt. 1912-ben kapta meg kitüntetéses diplomáját. 1922-1925 között a losonci zeneisk. ig.-ja; megalapította a Losonci Filharmóniai Társ.-ot. Később tíz évig európai hangversenykörúton járt zenekarával. Jelentős pedagógiai munkát végzett fiatal hegedûmûvészek képzésével. - M. Mintegy kétszáz zenemû, hegedû- és zongoradarabok; több tucat sanzon, szerenád, csárdás, mûdal, s különböző átiratok szerzője volt. - Irod. A Magyar Muzsika Könyve (Merkantil, 1936); Vigh Károly: Losoncról indult el (Irod. Szle, 1980). , Violonist, dirijor și compozitor, Violonist conductor and composer,
Losonczy Tamás I, Fiul lui Losonczy Dénes III, Son of Losonczy Dénes III,
Losonczy Tamás II, Fiul lui Losonczy Tamás I, Son of Losonczy Tamás I,
Losonczy Tibor, Budapest, Tehnician la radio FIKSZ, Tehnician at FIKSZ radio,
Losonczy Zolt, Budapest, Patron Service Auto , Car Service Companz owner,
Biserici.org, Iași, www.biserici.org, Site de informații și poze despre Bisericile din România, Informnation directory about Churches from Romania, including text and photos.,
eEuroInclusion, Iași, www.eeuroinclusion.org, Portal despre limbile mai puțin vorbite in Europa (LWULT). , This portal gives less widely used less taught (LWULT) languages in Europe a stronger voice by bringing together LWULT Language Resource Centres (LRC) from a large number of European countries. This is necessary if LWULT languages are to contribute fully to the future educational and cultural heritage of Europe. eEuro Inclusion gives LWULT LRCs greater visibility at the European level. The online exchange of knowledge, expertise and experience between LRCs is a first step towards the founding of a pan-European Association of LWULT LRCs. ,
eLancenet, Iași, www.elancenet.org, eLancenet - Rețea Europeană de Centre de Resurse și de Limbi Străine - este un program Lingua 1 finanțat de Uniunea Europeană, care promovează învățarea limbilor străine, în general, și pledează pentru învățarea limbilor mai puțin folosite, predate și studiate din Europa, precum Dutch, Greacă, Irlandeză, Italiană, Lituaniană, Norvegiană și Română. Fundația EuroEd, instituția care coordonează proiectul, este o organizație cu sediul în Iași, România. Celelalte instituții promotoare ale proiectului sunt localizate în Belgia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Norvegia și România., eLancenet - European Resource and Language Centre Network - is an EU Socrates Lingua 1 project that promotes language learning in general and advocates the learning of less widely used, taught and studied languages, such as Dutch, Greek, Irish, Italian, Lithuanian, Norwegian and Romanian. EuroEd Foundation, the project coordinator, is based in Iasi, Romania. The other promoter countries are Belgium, Greece, Ireland, Italy, Lithuania and Norway. ,
EuroEd Tours, Iași, www.euroedtours.ro, Site de turism, Site for Tourism,
Notar, Iași, Aplicție de asistare a activității dintr-un birou notarial, Notarial office management system,
pAVoline, București, Aplicație de gestiune a unui antrepozit vamal, Custom warehouse management system,
Quest For Green, Iași, www.questforgreen.org, Site de turism , Site for Tourism,
unident-nvr.com, Iași, www.unident-nvr.com, Site pentru un Cabinet Stomatologic, Site for a Dentistry Cabinet,
1st Degree in Teaching Computer Science,
2nd Degree in Teaching Mathematics,
Advanced Japanese language,
Assambler programming for x86,
Basic skill inTeaching Mathematics,
Building SQL queries,
Building web pages with HTML,
C Programming,
Cambridge test of english language CAE,
CCNA 1 Networking Basics,
Certificat de Nivel 1 în limba engleză (ESOL),
COBOL programming,
Construire interogări SQL,
Construire pagini internet cu HTML,
Cours de Engleza standard 15 ore / saptamana. Nivel Avansat,
Curs de baza CCNA 1 Retele,
Database Design and Programming,
Definitivat în Matematică,
Developing Fox applications, programming xBase,
Dezvoltare aplicații in Fox, programare xBase,
Digital photography,
Electrician,
Electrician,
English - Standard 15 hrs / week course. Advanced Level,
FORTRAN programming,
Fotografie digitală,
Gadrul II în Matematică,
Gestionare, configurare, interogare baze de date MySQL,
Gradul I în Informatică,
Informatician,
Informatician,
IT specialist,
IT specialist,
Java Programming,
Level 1 Certificate in English (ESOL),
Limba Japoneză Avansat,
Make-up Profesional Training,
Manage, configure and query MySQL Data Bases,
Operare HP-UX și shell scripting,
Operare SO Unix,
Operating with HP-UX and shell scripting,
Operating with Unix OS,
Pascal Programming,
Perl programming,
PhP programming,
Programare C,
Programare COBOL,
Programare FORTRAN,
Programare Java,
Programare Limbaj de asamblare x86,
Programare Pascal,
Programare Perl,
Programare PHP,
Programator Ajutor,
Programator Ajutor,
Programator Ajutor,
Programmer Assistant,
Programmer Assistant,
Programmer Assistant,
Proiectare si Programare Baze de Date,
Test de limba engleză Cambridge CAE,
Trainingul Profesional Make-up,
Using Autodesk Animator,
Using Corel Draw Suit,
Using CSS,
Using Oracle Discoverer,
Using Oracle Reports,
Utilizare Autodesk Animator,
Utilizare Corel Draw,
Utilizare CSS,
Utilizare Oracle Discoverer,
Utilizare Oracle Reports,
"Stone Age" Restaurant, Restaurant în stil "Epoca de piatr, "Stone Age" Restaurant, Losy, Fuji FinePix S5000,
2 Klara & Gabi, 2 Klara și Gabi, 2 Klara and Gabi, Losy, Fuji FinePix S5000,
2 Miki, 2 Miki, 2 Miki, Losy, Fuji FinePix S5000,
Active Resting for Bo, Bo în odihnă activă, Active Resting for Bo, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ad-hoc Lake, Lac ad-hoc, la_0051.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ada, Ada, Ada, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ada dancing, Ada danseaz, Ada dancing, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ada hair over her face, Ada cu părul peste față, Ada hair over her face, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ada looking, Ada privește, Ada looking, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ada thinking, Ada se gândește, Ada thinking, Losy, Fuji FinePix S5000,
Adrian A & Co, Adrian A și trupa, Adrian A and Co, Losy, Fuji FinePix S5000,
Adrian A & The Grill, Adrian A și grătarul, Adrian P & The Grill, Losy, Fuji FinePix S5000,
Adrian F & The Camera, Adrian F și aparatul foto, Adrian F & The Camera, Losy, Fuji FinePix S5000,
Adrian F looking, Adrian F privește, Adrian F looking, Losy, Fuji FinePix S5000,
Adrian F thinking, Adrian F pe gânduri, Adrian F thinking, Losy, Fuji FinePix S5000,
Adriana & Diana R, Adriana și Diana R, Adriana & Diana R, Losy, Fuji FinePix S5000,
Adriana G, Adriana G, Adriana G, Losy, Fuji FinePix S5000,
Adriana G, Adriana G, Adriana G, Losy, Fuji FinePix S5000,
Adriana G & Giorgiana, Adriana G și Giorgiana, Adriana G & Giorgiana, Losy, Fuji FinePix S5000,
Adult Shop, Magazin pt adulti, Uzlet felnotteknek, Losy, Fuji FinePix S5000,
Advertising, Reclamă, Advertising, Losy, Fuji FinePix S5000,
Afghan Hound, Ogar Afgan, Afghan Hound, Losy, Fuji FinePix S5000,
Airdale Terrier, Airdale Terrier, Airdale Terrier, Losy, Fuji FinePix S5000,
Akita Inu pair, Pereche de Akita Inu, Akita Inu pair, Losy, Fuji FinePix S5000,
Alex & Oana, Alex și Oana, Alex and Oana, Losy, Fuji FinePix S5000,
Alex D & Bo, Alex D și Bo, Alex D and Bo, Losy, Fuji FinePix S5000,
Alex D playing tennis, Alex D joacă tenis, Alex D playing tennis, Losy, Fuji FinePix S5000,
Alex D sad, Alex D supărat, Alex D sad, Losy, Fuji FinePix S5000,
Alex Dum, Alex Dum, Alex Dum, Losy, Fuji FinePix S5000,
Alex I & Bo, Alex I și Bo, Alex I and Bo, Losy, Fuji FinePix S5000,
Alexander Lenard, Alexandru Lenard, Alexander Lenard, Losy, Fuji FinePix S5000,
Alexander Lenard crying, Alexandru Lenard plânge, Alexander Lenard crying, Mike & Gaby, Casio EX-Z4,
Alin N, Alin N, Alin N, Losy, Fuji FinePix S5000,
All in the same picture, Toți în aceași poză, All in the same picture, Losy, Fuji FinePix S5000,
All together, Toți la un loc, All together, Losy, Fuji FinePix S5000,
American Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier, Losy, Fuji FinePix S5000,
Anais C, Anais C, Anais C, Losy, Fuji FinePix S5000,
Anca A, Anca A, Anca, Losy, Fuji FinePix S5000,
Anca A, Anca A, Anca A, Losy, Fuji FinePix S5000,
Antelope, Antilop, Antelope, Losy, Fuji FinePix S5000,
Antelope, Antilop, Antelope, Losy, Fuji FinePix S5000,
Apple, M, Apple, Losy, Fuji FinePix S5000,
Apple, M, Apple, Losy, Fuji FinePix S5000,
Apple flowers, Flori de măr, Apple flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Apple in tree, Măr în copac, Apple in tree, Losy, Fuji FinePix S5000,
Apple Pie in Japan, Prăjitură cu mere în Japonia, Apple Pie in Japan, Klara, Olympus Camedia C-360z,
Apples in A Plate, Mere pe platou, Apples in A Plate, Losy, Fuji FinePix S5000,
Apples in gras, Mere în iarb, Apples in gras, Losy, Fuji FinePix S5000,
Apples in the tree, Mere în copac, Apples in the tree, Losy, Fuji FinePix S5000,
Arches, Arcuri de lumin, Arches, Losy, Fuji FinePix S5000,
Arko, Arko, Arko, Losy, Fuji FinePix S5000,
Arround The House, Pe langa casa, A haz korul, Losy, Fuji FinePix S5000,
Arround The Lake, Pelanga lac, A to melet, Losy, Fuji FinePix S5000,
Artwork, Altar modern, Artwork, Losy, Fuji FinePix S5000,
At Radu's birthday, La yiua lui Radu, At Radu's birthday, Losy, Fuji FinePix S5000,
At The Office, Bo "la servici", At The Office, Losy, Fuji FinePix S5000,
Autumnal Landscape, Peisaj de toamn, la_0030.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Baloon, Balon, Baloon, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bangkok Golden temple, Bangkok: Templu de aur, Bangkok Golden temple, Klara, Olympus Camedia C-360z, www.geocities.com/haiku_hime/second.htm,
Bangkok Grand Palace, Bangkok: Marele Palat, Bangkok Grand Palace, Klara, Olympus Camedia C-360z, www.geocities.com/haiku_hime/second.htm,
Bangkok Monster, Bangkok: Monstru, Bangkok Monster, Klara, Olympus Camedia x-350, www.geocities.com/haiku_hime/second.htm,
Bangkok Temple, Bangkok: Templu, Bangkok Temple, Klara, Olympus Camedia C-360z, www.geocities.com/haiku_hime/second.htm,
Bangkok Temple, Bangkok Templu, Bangkok Temple, Klara, Olympus Camedia C-360z, www.geocities.com/haiku_hime/second.htm,
Bangkok Temple of Dawn, Bangkok Templul Dawn, Bangkok Temple of Dawn, Klara, Olympus Camedia x-350, www.geocities.com/haiku_hime/second.htm,
Bangkok Temple of Dawn, Bangkok Templul Dawn, Bangkok Temple of Dawn, Klara, Olympus Camedia C-360z, www.geocities.com/haiku_hime/second.htm,
Barbecue, Mititei, Barbecue, Losy, Fuji FinePix S5000,
Barbecue, Fipturi, Barbecue, Losy, Fuji FinePix S5000,
Barbeque, Mici pe gratar, Mititei, Losy, Fuji FinePix S5000,
Barzoi, Barzoi, ogar rusesc, Barzoi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bear, Urs, Bear, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bearded Collie, Bearded Collie, Bearded Collie, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bearded Collie, Bearded Collie, Bearded Collie, Losy, Fuji FinePix S5000,
Beauceron, Beauceron, ciobănesc francez, Beauceron, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bee on Yellow Flower, Albină pe o floare galbenă, Bee on Yellow Flower, Losy, Fuji FinePix S5000,
Behind The Fence, În spatele gardului, Behind The Fence, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bill Cake, Tort factură, Bill Cake, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bird, Pasăre, Bird, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bithday Cake, Tort aniversar, Bithday Cake, Losy, Fuji FinePix S5000,
Black and White Buffalos, Bivoli albi și negri, Black and White Buffalos, Losy, Fuji FinePix S5000,
Black Bull, Taur negru, Black Bull, Losy, Fuji FinePix S5000,
Black Calf & Yellow Calf, Viței alb și negru, Black Calf & Yellow Calf, Losy, Fuji FinePix S5000,
Black Chow Chow, Chow Chow negru, Black Chow Chow, Losy, Fuji FinePix S5000,
Black Grapes, Struguri negri, Black Grapes, Losy, Fuji FinePix S5000,
Black Puli, Puli negru, Black Puli, Losy, Fuji FinePix S5000,
Black,Yellow, White and Blue, Negru, galben, alb și albastru , Black,Yellow, White and Blue, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bloodhund, Bloodhund, Bloodhund, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bloodhund Family, Familie de Bloodhund, Bloodhund Family, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bloodwurst, Sângerete, Bloodwurst, Losy, Fuji FinePix S5000,
Blue Clouds, Nori albastri, Blue Clouds, Losy, Fuji FinePix S5000,
Blue Filigree Flowers, Flori filigramate albastre, Blue Filigree Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Blue Flower, Floare albastră, Blue Flower, Losy, Fuji FinePix S5000,
Blue Flowers, Flori albastre, Blue Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Blue Flowers, Flori albastre, Blue Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Blue Hyacinth, Zambilă albastră, Blue Hyacinth, Losy, Fuji FinePix S5000,
Blue Plumes in the tree, Prune în copac, Blue Plumes in the tree, Losy, Fuji FinePix S5000,
Blue Sky at Sunrise, Cer albastru la răsărit, Blue Sky at Sunrise, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo & Lady, Bo și Lady, Bo & Lady, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo and 2 Bottle of Water, Bo și 2 bidoane de ap, Bo and 2 Bottle of Water, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo and Happy, Bo and Happy, Bo and Happy, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo and Lady, Bo și Lady, Bo and Lady, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo and The Ball, Bo și mingea, Bo and The Ball, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo and The Birthday Cake, Bo și tortul aniversar, Bo and The Birthday Cake, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo and The Pet, Bo și petul, Bo and The Pet, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo at 2 years, Bo la 2 ani, Bo at 2 years, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo at 3 years, Bo la 3 ani, Bo at 3 years, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo at My Workplace, Bo "la servici", Bo at My Workplace, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo Behind Fence, Bo după gard, Bo Behind Fence, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo Crunching something, Bo ronțăind ceva, Bo Crunching something, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo drinking, Bo la "băute", Bo drinking, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo grubing, Bo grubing, Bo grubing, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo guarding, Bo de pază, Bo guarding, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo in Cemetery, Bo în cimitir, Bo in Cemetery, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo in The Forest, Bo in The Forest, Bo in The Forest, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo in The Grass, Bo în iarb, Bo in The Grass, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo is Santa Klaus, Bo este Moș Crăciun, Bo is Santa Klaus, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo jumping, Bo sare peste gard, Bo jumping, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo laying, Bo culcat, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo looking, Bo atent, Bo looking, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo Looking Out, Bo atent, Bo Looking Out, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo playing, Bo la joac, Bo playing, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo Playing, Bo la joac, Bo Playing, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo Searching, Bo Searching, Bo Searching, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo searching, Bo cauta, Bo keres, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo Self Cleanig, Bo se linge, Bo Self Cleanig, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo sleeping, Bo doarme, Bo sleeping, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo sleeping, Bo dormind, Bo sleeping, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo waiting, Bo așteaptă, Bo waiting, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo walking, Bo mergând, Bo walking, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo with a stick, Bo cu un b, Bo with a stick, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo with collar, Bo cu zgardă, Bo with collar, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo with Tie, Bo cu cravat, Bo with Tie, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo with Tie at 4 Years, Bo la 4 ani, Bo with Tie at 4 Years, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo with tongue out, Bo cu limba scoa, Bo with tongue out, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bo's portret, Portret Bo, Bo lying, Losy, Fuji FinePix S5000,
Boar, Mistreț, Boar, Losy, Fuji FinePix S5000,
Borsec: Early Spring, Borsec: Primăvara devreme, Borsec Early Spring, Losy, Fuji FinePix S5000,
Botond, Botond, Botond, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bowl with cherry, Castron cu vișine, Bowl with cherry, Losy, Fuji FinePix S5000,
Boy with limonade, Băiatul cu limonadă, Boy with limonade, Klara, Olympus Camedia c-360,
Boys, Lala & Gabi, Lala, Gabi și băieții, Boys, Lala & Gabi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Brasov, Brașov, Brasov, Losy, Fuji FinePix S5000,
Brasov? The Black Church, Brasov: Biserica Neagră, Brasov The Black Church, Losy, Fuji FinePix S5000,
Breds in Tent, Colaci în cort, Breds in Tent, Losy, Fuji FinePix S5000,
Briard, Briard, Briard, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bridge at Poiana Largului, Pod la Poiana Largului, Bridge at Poiana Largului, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bridge over Mures river, Pod peste Mureș, Bridge over Mures river, Losy, Fuji FinePix S5000,
Broken Car, Mașină bușită, Broken Car, Losy, Fuji FinePix S5000,
Broken Sun, Soare spart, Broken Sun, Losy, Fuji FinePix S5000,
Broods, Pui de o zi, Broods, Losy, Fuji FinePix S5000,
Brown Full Moon, Taken in Bucharest, Lună maro, F?cut? ?n Bucure?ti, Brown Full Moon, Losy, Fuji FinePix S5000,
Brown Moon, Lună maro, Brown Moon, Losy, Fuji FinePix S5000,
Brown Puppy, Cățel maro, Brown Puppy, Losy, Fuji FinePix S5000,
Browsing Horse, Cal la păscut, Browsing Horse, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bucharest at winter, București iarna, Bucharest at winter, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bucharest: The CEC building, București: Sediu CEC, Bucuresti The CEC building, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bucharest: The Cocor Store, București: Magazinul Cocor, Bucuresti The Cocor Store, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bucharest: The Dambovita Channel, București: Canalul Dâmboviței, Bucuresti The Dambovita Channel, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bucharest: The Intercontinental hotel, București: Hotelul Intercontinental, Bucuresti The Intercontinental hotel, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bucharest: The Unirea Store, București: Magazinul Unirea, Bucuresti The Unirea Store, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bucharest: Victoria square, București: Piața Victoriei, Bucuresti Victoria square, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bucium Hill at Sunrise, Dealul Bucium la răăsărit, Bucium Hill at Sunrise, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bucovina Sheperd in business suit, Ciobănești de bucovina la costum, Bucovina Sheperd in business suit, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bucovina Shepherd, Ciobănesc de Bucovina, Bucovina Shepherd, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest at night, Budapesta noaptea, Budapest at night, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest Ship on The Danube, Budapesta: Vapor pe Dunăre, Budapest Ship on The Danube, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest The Castle, Budapesta: Castelul, Budapest The Castle, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest The Chainbridge, Budapesta: Podul cu Lanțuri, Budapest The Chainbridge, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest The Mathias church, Budapesta: Biserica Sf. Matei, Budapest The Mathias church, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest The Parlament, Budapesta: Parlamentul, Budapest The Parlament, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest view from John hill, Budapesta: Vedere de pe Muntele Janos, Budapest view from John hill, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: Bodor Peter Fountain, Budapesta: Fântâna lui Bodor Peter, Budapest: Bodor Peter Fountain, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: Chain Bridge, Budapesta: Podul cu Lanțuri, Budapest: Chain Bridge, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: Church St. Mathias, Budapesta: Biserica Sf. Matei, Budapest: Church St. Mathias, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: Fine Arts Museum, Budapest: Museul de Belle Arte, Budapest: Fine Arts Museum, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: Flowers in Park, Budapesta: Flori în parc, Budapest: Flowers in Park, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: Gusher at Night, Budapesta: Fântână arteziană noaptea, Budapest: Gusher at Night, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: Hotel Gelert, Budapesta: Hotel Gelert, Budapest: Hotel Gelert, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: Millenium Monument, Budapesta: Monumentul mileniului, Budapest: Millenium Square, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: The Castle at Night, Budapesta: Catelul noaptea, Budapest: The Castle at Night, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: The Fisher Bastion, Budapesta: bastionul pescarilor, Budapest: The Fisher Bastion, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: The Market, Budapesta: Piața de legume, Budapest: The Market, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: The Market at Night, Budapesta: Piața noaptea, Budapest: The Market at Night, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: The Monument of Hungarian Rider, Budapesta: Monumentul călărețului maghiar, Budapest: The Monument of Hungarian Rider, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: The Parlament Building, Budapesta: Clădirea Parlamentului, Budapest: The Parlament Building, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: The St. Gilbert Hill, Budapesta: Muntele Gelert, Budapest: The St. Gilbert Hill, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: The Statue of King St. Stephen, Budapesta: Statuia regelui Sf. Ștefan, Budapest: The Statue of King St. Stephen, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: The Technical University, Budapesta: Universitatea Tehnic, Budapest: The Technical University, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: View over Danube River, Budapesta: Vedere peste Dunăre, Budapest: View over Danube River, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: View over Danube River, Budapesta: Vedre peste Dunăre, Budapest: View over Danube River, Losy, Fuji FinePix S5000,
Budapest: View over Danube River at Night, Budapesta: Vedere peste Dunăre noaptea, Budapest: View over Danube River at Night, Losy, Fuji FinePix S5000,
Building The Snow Man, Construind omul de zăpadă, Building The Snow Man, Losy, Fuji FinePix S5000,
Bullmastiff, Bullmastiff, Bullmastiff, Losy, Fuji FinePix S5000,
Burgeons, Muguri, Burgeons, Losy, Fuji FinePix S5000,
Burning Sky, Cer în flăcări, Burning Sky, Losy, Fuji FinePix S5000,
Burning Sky over Buidings, Cer în flăcări cu cladiri, Burning Sky over Buidings, Losy, Fuji FinePix S5000,
Burning Sky over Hills, Cerul în flăcări peste deal, Burning Sky over Hills, Losy, Fuji FinePix S5000,
Burning Sky with Leaves, Cer în flăcări cu frunze, Burning Sky with Leaves, Losy, Fuji FinePix S5000,
Butterfly, Fluture, Butterfly, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cake, Prăjitură, Cake, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cake slice, Felie de tort, Torta szelet, Losy, Fuji FinePix S5000,
Camomile flowers, flori de mușețel, Camomile flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Camomiles, Mușețel, Camomiles, Losy, Fuji FinePix S5000,
Camomiles on the sky, Flori de mușețel pe cer, Camomiles on the sky, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cane Corso, Cane Corso, Cane Corso, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carmen & Gabi, Carmen și Gabi, Carmen and Gabi, Klara, Olympus Camedia C-360z,
Carmen & Gabi, Carmen și Gabi, Carmen & Gabi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carmen & Gabi in The Top of Repedea Hill, Carmen și Gabi la Repedea, Carmen & Gabi in The Top of Repedea Hill, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carmen & Lala, Carmen și Lala, Carmen and Lala, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carmen & Losy, Carmen și Losy, Carmen and Losy, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carmen & Losy, Carmen și Losy, Carmen & Losy, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carmen & Luli, Carmen și Luli, Carmen and Luli, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carmen in gray, Carmen în gri, Carmen in gray, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carmen Praing, Carmen la rugăciune, Carmen Praing, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carmen smileing, Carmen zâmbind, Carmen smileing, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carmen smileing, Carmen zâmbind, Carmen smileing, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carmen under shadow, Carmen la umbr, Carmen under shadow, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carmen's Class Mates, Colegii lui Carmen, Carmen's Class Mates, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carmen, Dori & Gabi, Carmen, Dori și Gabi, Carmen Dori and Gabi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carmen, Klara & Gabi, Carmen, Klara și Gabi, Carmen Klara & Gabi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carmen, Klara & Gabi in front of the tree, Fetele în fața bradului, Carmen Klara & Gabi in front of the tree, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carmen, Losy & BO at Harghita, Carmen, Losy și Bo la Harghita-B, Carmen, Losy & BO at Harghita, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carmen, Losy & glasses, Carmen, Losy și paharele, Carmen Losy and glasses, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carpathian Shepherd, Ciobănesc carpatin, Carpathian Shepherd, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carpathian Shepherd, Ciobănești carpatin, Carpathian Shepherd, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carpet Model, Model de covor, Carpet Model, Losy, Fuji FinePix S5000,
Carrousel, Carusel, Carrousel, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cars waiting at the Bridge, Șir de mașini așteptând la un pod, Cars waiting at the Bridge, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cars waiting for Traffic light, La semafor, Cars waiting for Traffic light, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cat, Pisic, Cat, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cat, Pisic, Cat, Losy, Fuji FinePix S5000,
Catalin, Catalin, Catalin, Losy, Fuji FinePix S5000,
Caterpillar, Omid, Caterpillar, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cats, Pisici, Cats, Losy, Fuji FinePix S5000,
Caucasian Shepherd, Ciobănesc Caucazian, Caucasian Shepherd, Losy, Fuji FinePix S5000,
Caucasian Shepherd, Ciobănesc Caucazian, Caucasian Shepherd, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cerries, Vișine, Cerries, Losy, Fuji FinePix S5000,
Chamois, Muflon, Chamois, Losy, Fuji FinePix S5000,
Chandelier, Candelabru, Chandelier, Losy, Fuji FinePix S5000,
Chating in small groups, Discuții în grupulețe, Chating in small groups, Losy, Fuji FinePix S5000,
Chestnut flowers, Flori de castan, Chestnut flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Chicory flowers, Floare de Cicoare, Chicory flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Children love, Dragoste de copil, Children love, Losy, Fuji FinePix S5000,
Church in The Graveyard, Biserică în cimitir, Church in The Graveyard, Losy, Fuji FinePix S5000,
Church Towers, Turle de biseric, Church Towers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ciobanel, Ciobanel, Ciobanel, Losy, Fuji FinePix S5000,
City Panorama, City Panorama, City Panorama, Losy, Fuji FinePix S5000,
City Panorama, City Panorama, City Panorama, Losy, Fuji FinePix S5000,
City View from A Building, Vedere de pe o clădire, Vedere dintr-o cl?dire, Losy, Fuji FinePix S5000,
City View from Bucium Hill, Vedere de oe Dealul Bucium, Vedere de pe Dealul Bucium, Losy, Fuji FinePix S5000,
Claudia, Octav & Vili, Claudia, Octav și Vili, Claudia, Octav and Vili, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cliff in The Bicaz Canyon, Stâncă în Cheile Bicazului, Cliff in The Bicaz Canyon, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cliff in The Bicaz Canyon, Stâncă în Cheile Bicazului, Cliff in The Bicaz Canyon, Losy, Fuji FinePix S5000,
Climbing, Peste gard, Climbing, Losy, Fuji FinePix S5000,
Clock, Ceas, Clock, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cloudy View to The Valley, Vedere prin ceat, Cloudy View to The Valley, Losy, Fuji FinePix S5000,
Codrin, Codrin, Codrin, Losy, Fuji FinePix S5000,
Codrin, Codrin, Codrin, Losy, Fuji FinePix S5000,
Codrin F, Codrin F, Codrin F, Losy, Fuji FinePix S5000,
Colecting The Garbage, La strânsul gunoiului, Colecting The Garbage, Losy, Fuji FinePix S5000,
Collie, Collie, Collie, Losy, Fuji FinePix S5000,
Colorfull Flowers, Flori colorate, Colorfull Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Colorfull flowers, Flori colorate, Colorfull flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Colourful Trees, Copaci colorați, Colourful Trees, Losy, Fuji FinePix S5000,
Computer Pyramid, Piramină de calculatoare, Computer Pyramid, Losy, Fuji FinePix S5000,
Copou Garden, Grădina Copou, Copou Garden, Losy, Fuji FinePix S5000,
Copou street in a Winter Night, Strada Copou într-o noapte de iarn, Copou street in a Winter Night, Losy, Fuji FinePix S5000,
Coq, Cocoș, Coq, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cosmin, Cosmin, Cosmin, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cosmin and Yasmin, Cosmin și Yasmin, Cosmin and Yasmin, Losy, Fuji FinePix S5000,
Costel A, Costel A, Costel A, Losy, Fuji FinePix S5000,
Costel A, Costel A, Costel A, Losy, Fuji FinePix S5000,
Costel A & Gabi, Costel A și Gabi, Costel A & Gabi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cougar lying, Puma culcat, Cougar lying, Losy, Fuji FinePix S5000,
Country Side Road, Drum de țarî, la_0056.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Covered by Snow, Acoperit de zăpadă, Covered by Snow, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cow, Vacă, Cow, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cow and Antenna, Vaca și antena, Cow and Antenna, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cow resting, Vaci la odihnă, Cow resting, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cows, Vaci, Cows, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cows on Road, Vaci pe șosea, Cows on Road, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cristi C, Cristi C, Cristi C, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cristi C, Cristi C, Cristi C, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cristina &Ovidiu, Cristina și Ovidiu, Cristina and Ovidiu, Losy, Fuji FinePix S5000,
Crow, Cioar, Crow, Losy, Fuji FinePix S5000,
Crow in the tree, Cioară în copac, Crow in the tree, Losy, Fuji FinePix S5000,
Crows on Antena, Ciori pe antenă, Crows on Antena, Losy, Fuji FinePix S5000,
Crysanthemum, Crizantemă, Crysanthemum, Losy, Fuji FinePix S5000,
Crysanthemums, Crizanteme, Crysanthemums, Losy, Fuji FinePix S5000,
Cups, Cupe, Cups, Losy, Fuji FinePix S5000,
Curious cow, Vaca curioas, Curious cow, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dachshund, Teckel, Dachshund, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dadelions, Narcisă galbenă, Dadelions, Losy, Fuji FinePix S5000,
Daffodil, Narcisă galbenă, Daffodil, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dalmatian, Dalmatian, Dalmatian, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dana Z, Dana Z, Dana Z, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dana Z making pictures, Dana Z face poze, Dana Z making pictures, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dance, Dans I, Dance, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dance, Dans II, Dance, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dance, Dans II, Dance, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dance by two, Dans în doi, Dance by two, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dandelion, Păpădie, Dandelion, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dandelion, Păpădie, Dandelion, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dandelion Flowers, Păpădii, Dandelion Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dandelions, Păpădii, Dandelions, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dark Blue Flower, Floare albastr, Dark Blue Flower, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dark Clouds, Nori negri, Dark Clouds, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dark Clouds over The City, Nori grei peste oraș, Dark Clouds over The City, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dark green leaf, Frunze de un verde închis, Dark green leaf, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dark Red Flower, Flori de un roșu închis, Dark Red Flower, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dark Red Sky, Cer roșu închis, Dark Red Sky, Losy, Fuji FinePix S5000,
Derelict Bridge in The Bicaz Canyon, Pod abandonat în Cheile Bicazului, Derelict Bridge in The Bicaz Canyon, Losy, Fuji FinePix S5000,
Diana R, Diana R, Diana R, Losy, Fuji FinePix S5000,
Diana R, Diana R, Diana R, Losy, Fuji FinePix S5000,
Diggind in The Courtyard, Sapand in curte, Asom az udvarban, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dikai & Mr. Sandru, Dikai și Dl. Șandru, Dikai & Mr. Sandru, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dikai & Szakacs Ocsi, Dikai și Szakacs Ocsi, Dikai & Szakacs Ocsi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dikai & The Kiss, Sărutul lui Dikai, Dikai & The Kiss, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dikai is comming, Vine Dikai, Dikai is comming, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dikai, Ciobi & Others, Dikai, Ciobi și restul lumii, Dikai, Ciobi & Others, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dita the bitch from Water Institute, Dița, cățeaua de la Ape, Dita the bitch from Water Institute, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dita with puppys, Dița cu pui, Dita with puppys, Losy, Fuji FinePix S5000,
Doberman, Doberman, Doberman, Losy, Fuji FinePix S5000,
Doberman, Doberman, Doberman, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dog Foods, Mâncare pentru câini, Dog Foods, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dog in The Forest, Câine în pădure, Dog in The Forest, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dog puppy, Cățel, Dog puppy, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dog with Tent, Câine cu cort, Dog with Tent, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dogar, Husar & Virginia, Dogar, Husar și Virginia, Dogar, Husar & Virginia, Losy, Fuji FinePix S5000,
Doggy, Cățel, Doggy, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dogo Canario, Dogo Canario, Dogo Canario, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dogs playing, Câini la joacă, Dogs playing, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dogue de Bordeaux, Dogue de Bordeaux, Dogue de Bordeaux, Losy, Fuji FinePix S5000,
Donkey, Măgar, Donkey, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dori, Dori, Dori, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dori, Dori, Dori, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dori, Dori, Dori, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dori & Andreea, Dori și Andreea, Dori & Andreea, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dori & The Mobil Phone, Dori și telefonul mobil, Dori & The Mobil Phone, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dori & The Pizza, Dori și pizza, Dori & The Pizza, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dori after make-up, Dori după make-up, Dori after make-up, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dori at The Party, Dori la petrecere, Dori at The Party, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dori my nice, Dori nepoata noastr, Dori my nice, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dori smiling, Dori zâmbind, Dori smiling, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dori The Beauty, Dori cea frumoas, Dori The Beauty, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dori's eyes, Ochii lui dori, Dori's eyes, Losy, Fuji FinePix S5000,
Double Sunset, Apus dublu, Double Sunset, Losy, Fuji FinePix S5000,
Duck, Rață, Duck, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ducks, Rațe, Ducks, Losy, Fuji FinePix S5000,
Dumbravioara village, Dumbrăvioara: Vedere generală, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Emergency Hospital under Eternal work, Spitalul de Urgențe în veșnică construcție, Emergency Hospital under Eternal work, Losy, Fuji FinePix S5000,
Empty stadium, Stadion gol, Empty stadium, Losy, Fuji FinePix S5000,
English Bulldog, Bulldog englez, English Bulldog, Losy, Fuji FinePix S5000,
Entlebuch Cattle Dog, Câine de munte Entlebuch, Entlebuch Cattle Dog, Losy, Fuji FinePix S5000,
Esztergom The Danube, Esztergom: Dunărea, Esztergom The Danube, Losy, Fuji FinePix S5000,
Esztergom: The Cathedral, Esztergom: Catedrala, Cathedral of Esztergom, Losy, Fuji FinePix S5000,
Esztergom: The Coronation of King Stephen, Esztergom: Monumentul âncoronării, Coronation of King Stephen at Esztergom, Losy, Fuji FinePix S5000,
Eva, Eva, Eva, Losy, Fuji FinePix S5000,
Eva and Gabi, Eva și Gabi, Eva and Gabi, Gabi P, SONY DSC W12,
Even Mamy, Chiar Carmen, Even Mamy, Losy, Fuji FinePix S5000,
Father & Daughter, Tata și fica, Father & Daughter, Losy, Fuji FinePix S5000,
Female pig, Scroaf, Female pig, Losy, Fuji FinePix S5000,
Field in the autumn, Pajiște toamna, Field in the autumn, Losy, Fuji FinePix S5000,
Fighting with de Evil, În luptă cu diavolul, Fighting with de Evil, Losy, Fuji FinePix S5000,
Fire at The Horizon, Foc la orizont, Fire at the horizon, Losy, Fuji FinePix S5000,
Fire in the corner, Foc în colț, Fire in the corner, Losy, Fuji FinePix S5000,
Fireworks, Artificii, Fireworks, Losy, Fuji FinePix S5000,
First Snow in 2005, Prima zăpadă în 2005, First Snow in 2005, Losy, Fuji FinePix S5000,
First Snowdrops, Primii fulgi de nea, First Snowdrops, Losy, Fuji FinePix S5000,
Flame over Trees, Flăcări peste copaci, Flame over Trees, Losy, Fuji FinePix S5000,
Flower in Orange Color, Flori portocalii, Flower in Orange Color, Losy, Fuji FinePix S5000,
Flowers arround The Crow, Cioara printre flori, Flowers arround The Crow, Losy, Fuji FinePix S5000,
Flowers in Orange & Red, Flori portocalii și roșii, Flowers in Orange & Red, Losy, Fuji FinePix S5000,
Flowers in Orange Color, Flori portocalii, Flowers in Orange Color, Losy, Fuji FinePix S5000,
Flowers in the Night, Flori noaptea, Flowers in the Night, Losy, Fuji FinePix S5000,
Flowers with White & Mauve, Flori cu alb și mov, Flowers with White & Mauve, Losy, Fuji FinePix S5000,
Flying Bird, Pasăre în zbor, Flying Bird, Losy, Fuji FinePix S5000,
Flying Stork, Barză în zbor planat, Flying Stork, Losy, Fuji FinePix S5000,
Foal lying, Mânz culcat, Foal lying, Losy, Fuji FinePix S5000,
Foal walking, Mânz la plimbare, Foal walking, Losy, Fuji FinePix S5000,
Fog in The Valley, Ceață în vale, Fog in The Valley, Losy, Fuji FinePix S5000,
Fogarasi Family & Kicsi Mari, Familia Fogarasi și Maria Mic, Fogarasi Family & Kicsi Mari, Losy, Fuji FinePix S5000,
Fogarasi Family, Kicsi Mari & Ocsi, Familia Fogarasi, Maria Mică și Ocsi, Fogarasi Family, Kicsi Mari & Ocsi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Fogi & Ocsi, Fogi și Ocsi, Fogi & Ocsi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Fountain, Fântână, Fountain, Losy, Fuji FinePix S5000,
Four Red Roses, Patru trandafiri roșii, Four Red Roses, Losy, Fuji FinePix S5000,
Fox Terrier Wire, Fox Terrier sârmos, Fox Terrier Wire, Losy, Fuji FinePix S5000,
Frying some meat, Prăjind carne, Frying some meat, Losy, Fuji FinePix S5000,
Full Moon, Lună plină, Full Moon, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi & Carmen, Gabi și Carmen, Gabi & Carmen, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi & Dori, Gabi și Dori, Gabi and Dori, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi & Dori, Gabi și Dori, Gabi & Dori, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi & Dori, Gabi și Dori, Gabi & Dori, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi & Dori in balcony, Gabi și Dori în balcon, Gabi & Dori in balcony, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi & Lala, Gabi și Lala, Gabi & Lala, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi & Mr Bo, Gabi și Bo, Gabi & Mr Bo, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi and Dori 3, Gabi and Dori 3, Gabi and Dori 3, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi and Miki, Gabi și Miki, Gabi and Miki, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi at Wien, Gabi la Viena, Gabi at Wien, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi dreaming, Gabi visând, Gabi dreaming, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi driving, Gabi la volan, Gabi driving, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi fishing, Gabi la pescuit, Gabi fishing, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi graduating, Gabi la absolvire, Gabi graduating, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi graduating, Gabi la absolvire, Gabi graduating, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi in the balcony, Gabi in the balcony, Gabi in the balcony, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi looking, Gabi privind, Gabi looking, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi Our Younger Daughter, Gabi fata noastră cea mică, Gabi Our Younger Daughter, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi smileing, Gabi zâmbind, Gabi smileing, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi smileing, Gabi zâmbind, Gabi smileing, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi thinking, Gabi pe gânduri, Gabi thinking, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi with paper hat, Gabi cu tichie, Gabi with paper hat, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi's Class Mates, Colegi lui Gabi, Gabi's Class Mates, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi's coleagues, Colegii lui Gabi, Gabi's coleagues, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi, Dori & Bo, Gabi, Dori și Bo, Gabi Dori & Bo, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabi?, Gabi_, Gabi?, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gabii The Beauty, Gabii cea frumoas, Gabii The Beauty, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gary Poodle, Caniș gri, Gary Poodle, Losy, Fuji FinePix S5000,
Geanina, Geanina, Geanina, Losy, Fuji FinePix S5000,
George M, George M, George M, Losy, Fuji FinePix S5000,
German Shepherd, Ciobănesc german, German Shepherd, Losy, Fuji FinePix S5000,
German Shepherd, Ciobănesc German, German Shepherd, Losy, Fuji FinePix S5000,
German Shepherd, Ciobănesc German, German Shepherd, Losy, Fuji FinePix S5000,
Geta B, Geta B, Geta B, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gica Z, Gica Z, Gica Z, Losy, Fuji FinePix S5000,
Giorgiana G, Giorgiana G, Giorgiana G, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gipsies, Țigani, Gipsies, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gipsy, Dori's cat, Gipsy, pisica lui Dori, Gipsy, Losy, Fuji FinePix S5000,
Girls in balcony, Fete în balcon, Girls in balcony, Losy, Fuji FinePix S5000,
Goat, Capr, Goat, Losy, Fuji FinePix S5000,
God Sons, Finii, God Sons, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gold Dishes, Vaselă de aur, Gold Dishes, Losy, Fuji FinePix S5000,
Golden Retrevier, Retrevier auriu, Golden Retrevier, Losy, Fuji FinePix S5000,
Goose, Gâscă, Goose, Losy, Fuji FinePix S5000,
Goose, Gâscă, Goose, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gooses, Gâște, Gooses, Losy, Fuji FinePix S5000,
Graduating Students, Elevi la absolvire, Graduating Students, Losy, Fuji FinePix S5000,
Graduating Students, Elevi la absolvire, Graduating Students, Losy, Fuji FinePix S5000,
Graduting Friends and Parents, Elevi și părinți la absolvire, Graduting Friends and Parents, Losy, Fuji FinePix S5000,
Graffiti, Grafiti, Grafiti, Losy, Fuji FinePix S5000,
Grandfather & Nephew, Bunicul și nepotul, Grandfather & Nephew, Losy, Fuji FinePix S5000,
Grape, Struguri, Grape, Losy, Fuji FinePix S5000,
Great Swiss Mountain Dog, Marele câine de munte elvețian, Great Swiss Mountain Dog, Losy, Fuji FinePix S5000,
Green Apple, Măr verde, Green Apple, Losy, Fuji FinePix S5000,
Green Apple, Măr verde, Green Apple, Losy, Fuji FinePix S5000,
Green Apple, Măr verde, Green Apple, Losy, Fuji FinePix S5000,
Green cherry, Cireșe verzi, Green cherry, Losy, Fuji FinePix S5000,
Green Hills with Trees, Dealuri verzi, Green Hills with Trees, Losy, Fuji FinePix S5000,
Green Iguan, Iguană verde, Green Iguan, Losy, Fuji FinePix S5000,
Green lace, Dantelarie verde, Green lace, Klara, Olympus Camedia x-350, www.geocities.com/haiku_hime/second.htm,
Green nut, Nucă verde, Green nut, Losy, Fuji FinePix S5000,
Green Outskirt, Liziera verde, la_0054.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Green Parrot, Papagal verde, Green Parrot, Losy, Fuji FinePix S5000,
Green Walnuts, Nuci verzi, Green Walnuts, Losy, Fuji FinePix S5000,
Green, Green Gras, Pajiște verde, la_0057.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Grey Dog, Câine gri, Grey Dog, Losy, Fuji FinePix S5000,
Griff The Retrevier, Griff retrevierul, Griff The Retrevier, Adrian F, Fuji FinePix S5000,
Groenendael, Groenendael, ciobănesc belgian, Groenendael, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gulash on the table, Gulaș pe masă, Losy, Fuji FinePix S5000,
Gulash on tripod, Gulaș pe trepied, Losy, Fuji FinePix S5000,
Half Moon, Luna pe jumate, Half Moon, Losy, Fuji FinePix S5000,
Hanging Apples, Mere atârnând, Hanging Apples, Losy, Fuji FinePix S5000,
Happy & Sandu at Exhibition, Happy și Sandu la Expo, Happy & Sandu at Exhibition, Losy, Fuji FinePix S5000,
Happy at Exhibition, Happy la expoziție, Happy at Exhibition, Losy, Fuji FinePix S5000,
Happy Carmen, Carmen fericit, Happy Carmen, Losy, Fuji FinePix S5000,
Happy The Dalmatian, Happy dalamțianca, Happy The Dalmatian, Losy, Fuji FinePix S5000,
Hard Workers, Muncind din greu, Hard Workers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Harvesting, La recoltat, Harvesting, Losy, Fuji FinePix S5000,
Head of Medusa, Head of Medusa, Head of Medusa, Klara, Olympus Camedia C-360z,
Hen, Găină, Hen, Losy, Fuji FinePix S5000,
Hiddeing in The Cherry tree, Ascunsă în cireș, Hiddeing in The Cherry tree, Losy, Fuji FinePix S5000,
Hindu Temple, Hindu Temple, Templu Hindus, Klara, Olympus Camedia C-360z, www.geocities.com/haiku_hime/second.htm,
Hiroshima Memorial, Hiroshima Memorial, Memorialul Hiroshima, Klara, Olympus Camedia C-360z,
Hornet nest, Cuib de viespii, Darazsfeszek, Losy, Fuji FinePix S5000,
Horse, Cal, Horse, Losy, Fuji FinePix S5000,
Horse, Cal, Horse, Losy, Fuji FinePix S5000,
Horses, Cai, Horses, Losy, Fuji FinePix S5000,
Hotel Europa, Hotel Europa, Hotel Europa, Losy, Fuji FinePix S5000,
House in a Foggy Valley, Casă în ceață, la_0035.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
House with Red Roof, Casa cu acoperiș roșu, House with Red Roof, Losy, Fuji FinePix S5000,
Hungarian Wedding, La o nuntă ungurească, Hungarian Wedding, Losy, Fuji FinePix S5000,
Hungarian Wedding, Nuntă ungurească, Hungarian Wedding, Losy, Fuji FinePix S5000,
Husar & Toth, Husar și Toth, Husar & Toth, Losy, Fuji FinePix S5000,
Husar & Virginia, Husar și Virginia, Husar & Virginia, Losy, Fuji FinePix S5000,
Icon on stone, Icoană pe piatră, Icon on stone, Losy, Fuji FinePix S5000,
In Front of The Mall, În fața Mall-ului, In Front of The Mall, Losy, Fuji FinePix S5000,
In front of The Sledge, La tras sania, In front of The Sledge, Losy, Fuji FinePix S5000,
in Lake, In lac, A toban, Losy, Fuji FinePix S5000,
In line chat, Dicuții în linii, In line chat, Losy, Fuji FinePix S5000,
In The Ring with Julian, În ring cu Iulian, In The Ring with Julian, Losy, Fuji FinePix S5000,
In The Romtelecom Building, În clădirea Romtelecom, In The Romtelecom Building, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ioan Veza, Ioan Veza, Ioan Veza, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ioana, Ioana, Ioana, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ionel & Mrs. Nicusan, Ionel și Dna. Nicușan, Ionel & Mrs. Nicusan, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ionel dreaming, Ionel viseaz, Ionel dreaming, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ionel Ignat, Ionel Ignat, Ionel Ignat, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ionel in the middle of something, Ionel în mijlocul problemei, Ionel in the middle of something, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ionut The Italian Mastiff, Ionuț, Mastiful Napolitan, Ionut The Italian Mastiff, Losy, Fuji FinePix S5000,
Irina, Our Sister, Irina, sora noastr, Irina, Our Sister, Losy, Fuji FinePix S5000,
Iris at The Fountain, Irina la fântână, Iris at The Fountain, Losy, Fuji FinePix S5000,
Iris in orange, Irina în portocaliu, Iris in orange, Losy, Fuji FinePix S5000,
Iris laying, Irina culcat, Iris laying, Losy, Fuji FinePix S5000,
Iris with Red Hair, Irina cu păr roșu, Iris with Red Hair, Losy, Fuji FinePix S5000,
Irish Wolfhound, Irish Wolfhound, Irish Wolfhound, Losy, Fuji FinePix S5000,
Istambul Basilica Cistern, Istambul Basilica Cisternă, Istambul Basilica Cistern, Klara, Olympus Camedia C-360z,
Istambul Blue Mosqe, Istambul Moscheea albastră, Istambul Blue Mosqe, Klara, Olympus Camedia C-360z,
Istambul Dolmabahce, Istambul Dolmabahce, Istambul Dolmabahce, Klara, Olympus Camedia C-360z,
Istambul Hagia Sophia, Istambul Hagia Sophia, Istambul Hagia Sophia, Klara, Olympus Camedia C-360z,
Istambul Suleiman Mosqe, Istambul MoscheeaSuleiman, Istambul Suleiman Mosqe, Klara, Olympus Camedia C-360z,
Istambul The Bridge, Istambul Pod, Istambul The Bridge, Klara, Olympus Camedia C-360z,
Japanese Cup, Ceașcă japoneză, Japanese Cup, Losy, Fuji FinePix S5000,
Julian, Iulian, Julian, Losy, Fuji FinePix S5000,
Julian, Iulian, Julian, Losy, Fuji FinePix S5000,
Julian & Giorgiana, Iulian și Giorgiana, Julian and Giorgiana, Losy, Fuji FinePix S5000,
Jungle, Jungle, Jungle, Losy, Fuji FinePix S5000,
Jungle, Jungl, Jungle, Klara, Olympus Camedia x-350, www.geocities.com/haiku_hime/second.htm,
Just born foal, Mânz abia născut, Just born foal, Losy, Fuji FinePix S5000,
Just Carmen, Simplu, Carmen, Just Carmen, Losy, Fuji FinePix S5000,
Just Ignat, Doar Ignat, Just Ignat, Losy, Fuji FinePix S5000,
Just Klara, Chiar Klara, Just Klara, Losy, Fuji FinePix S5000,
Just Losy, Chiar Losy, Just Losy, Losy, Fuji FinePix S5000,
Jutka and Marci, Jutka și Marci, Jutka and Marci, Losy, Fuji FinePix S5000,
Karcsi in Front, Karcsi în față, Karcsi in Front, Losy, Fuji FinePix S5000,
Karcsi, Ocsi & Mihai, Karcsi, Ocsi și Mihai, Karcsi, Ocsi & Mihai, Losy, Fuji FinePix S5000,
Keszu: The Old church, Chesău: Biserica veche, Keszu The Old church, Losy, Fuji FinePix S5000,
Kicsi Mari & Ocsi, Maria Mică și Ocsi, Kicsi Mari & Ocsi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Kicsi Mari & The red wine, Maria Mică și vinul roșu, Kicsi Mari & The red wine, Losy, Fuji FinePix S5000,
Kiosk on ciric Lake, Chioșc pe lacul Ciric, Kiosk on ciric Lake, Losy, Fuji FinePix S5000,
Kiss on orange, Sărut pe portocale, Kiss on orange, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara & A Friend at Kyoto, Klara și o prietenă la Kyoto, Klara and A Friend at Kyoto, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara & Aki, Klara și Aki, Klara and Aki, Klara, Olympus Camedia c-360z,
Klara & Cristina, Klara și Cristina, Klara and Cristina, Klara, Olympus Camedia c-360z,
Klara & Dori, Klara și Dori, Klara & Dori, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara & Friends, Klara și prietenii, Klara & Friends, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara & Gabi, Klara și Gabi, Klara and Gabi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara & Gabi, Klara și Gabi, Klara & Gabi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara & Gabi in The Woods, Klara și Gabi în pădure, Klara & Gabi in The Woods, Losy, Fuji FinePix S5000,
KLara & Gabi sleeping, KLara și Gabi dormind, KLara & Gabi sleeping, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara & Her Coleagues at Osaka, Klara și colegele la Osaka, Klara & her coleagues at Osaka, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara & Romi, Klara și Romi, Klara & Romi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara & The glass, Klara și paharul, Klara & The glass, Klara, Olympus Camedia cC-360z,
Klara & The Notebook, Klara și calculatorul, Klara & The Notebook, Yukio, Sony Cybershot,
Klara at Hong-Kong, Klara la Hong-Kong, Klara at Hong-Kong, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara at Istambul, Klara la Istambul, Klara at Istambul, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara at Kyoto, Klara la Kyoto, Klara at Kyoto, Yukio, Sony Cybershot,
Klara at Kyoto, Klara la Kyoto, Klara at Kyoto, Yukio, Sony Cybershot,
Klara at Osaka, Klara la Osaka, Klara at Osaka, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara at Osaka, Klara la Osaka, Klara at Osaka, Yukio, Sony Cybershot,
Klara at The Party, Klara la petrecere, Klara at The Party, Klara, Canon PowerShot S50,
Klara danceing, Klara dansând, Klara danceing, Klara, Olympus Camedia c-360z,
Klara hidding, Klara se ascunde, Klara hidding, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara in A Tree, Klara în copac, Klara in A Tree, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara in A Window, Klara în fereastr, Klara in A Window, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara in Black & White, Klara în alb și negru, Klara in Black & White, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara in front of A Temple, Klara în fața templului, Klara in front of A Temple, Yukio, Sony Cybershot,
Klara in Park, Klara în parc, Klara in Park, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara in Penang, Malaysia, Klara la Penang, Malaiezia, Klara in Penang, Malaysia, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara in red, Klara în roșu, Klara in red, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara Our Older Daughter, Klara fata noastră cea mare, Klara Our Older Daughter, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara sleeping at The Sunset, Klara in umbra apusului, Klara sleeping at The Sunset, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara smileing, Klara zâmbind, Klara smileing, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara with Cap, Klara cu căciulă, Klara with Cap, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara with Friends at Sinaia, Klara cu prietenele la Sinaia, Klara with Friends at Sinaia, Klara, Olympus Camedia C-360z,
Klara with Horns, Klara cu cornițe, Klara with Horns, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara with kimono, Klara în kimono, Klara with kimono, Yukio, Sony Cybershot,
Klara's Class mates, Colegii de grupă ai Klarei, Klara's Class mates, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara, Dori & The Scrap Book, Klara, Dori și albumul, Klara, Dori & The Scrap Book, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara, Gabi & Dori, Klara, Gabi și Dori, Klara Gabi and Dori, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klara, Gabi & Marika, Klara, Gabi și Marika, Klara Gabi and Marika, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klari Mama, Klari Mama, Klari Mama, Losy, Fuji FinePix S5000,
Klari Mama, Klari Mama, Klari Mama, Losy, Fuji FinePix S5000,
Komondor, Komondor, Komondor, Losy, Fuji FinePix S5000,
Kuala Lumpur The Petronas Towers, Kuala Lumpur Turnuriel Petronas, Kuala Lumpur The Petronas Towers, Klara, Olympus Camedia C-360z, www.geocities.com/haiku_hime/second.htm,
Kuala Lumpur View from Petronas Towers, Kuala Lumpur View from Petronas Towers, Kuala Lumpur View from Petronas Towers, Klara, Olympus Camedia C-360z, www.geocities.com/haiku_hime/second.htm,
Kyoto The Golden Temple, Kyoto Templul de aur, Kyoto The Golden Temple, Yukio, Sony Cybershot,
Lake after a big rain, Lac după ploaie, Lake after a big rain, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lake Behind Trees, Lac după copaci, LAke Behind Trees, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lake in the forest, Lac în pădure, Lake in the forest, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lake in the forest, Lac în pădure, Lake in the forest, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lala, Lala, Lala, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lala & Gabi, Lala și Gabi, Gabi and Lala, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lala graduating, Lala la absolvire, Lala graduating, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lama, Lama, Lama, Losy, Fuji FinePix S5000,
Landscape with Bus, Peisaj cu autobuz, Landscape with Bus, Klara, Olympus Camedia x-350, www.geocities.com/haiku_hime/second.htm,
Landscape with Church, Landscape with church, Peisaj cu biseric, Losy, Fuji FinePix S5000,
Landscape with Dry Corn Field, Peisaj cu porumb uscat, la_0076.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Landscape with Harvested Corn, Peisaj cu porum cules, la_0077.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Landscape with House & Reflections, Peisaj cu casă și reflexii , Landscape with House & Reflections, Losy, Fuji FinePix S5000,
Landscape with Rainbow, Peisaj cu curcubeu, Landscape with Rainbow, Losy, Fuji FinePix S5000,
Laura in snow, Laura în zăpadă, Laura in snow, Losy, Fuji FinePix S5000,
Laurentiu L & The 2 Lili, Laurentiu L și cele 2 Lili, Laurentiu & 2 Lli, Losy, Fuji FinePix S5000,
Laurentiu N, Laurentiu N, Laurentiu N, Losy, Fuji FinePix S5000,
Laurentiu N, Laurentiu N, Laurentiu N, Losy, Fuji FinePix S5000,
Laying in The Railway Station, Culcat în gară, Laying in The Railway Station, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lazar Dogar, Lazăr Dogar, Lazar Dogar, Losy, Fuji FinePix S5000,
Leave Shadow on Sun, Umbre de frunze pe soare, Leave Shadow on Sun, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lego Ferrari, Lego Ferrari, Lego Ferrari, Losy, Fuji FinePix S5000,
Leopard, Leopard, Leopard, Losy, Fuji FinePix S5000,
LepkeThe Mare of My Uncle, Lepke, iapa unchiului, LepkeTthe Mare of My Uncle, Losy, Fuji FinePix S5000,
Light Mauve Flower, Floare mov, Light Mauve Flower, Losy, Fuji FinePix S5000,
Light Red Flower, Floare roșie, Light Red Flower, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lilac, Liliac, Lilac, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lilac flowers, Liliac, Lilac flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lili, Lili, Lili, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lili F on Snowboard, Lili F pe sanie, Lili F on Snowboard, Losy, Fuji FinePix S5000,
Liliana A, Liliana A, Liliana A, Losy, Fuji FinePix S5000,
Liliana in The Corn field, Liliana în păpușoi, Liliana in The Corn field, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lily, Crin, Lily, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lion, Leu, Lion, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lioness, Leoaic, Lioness, Losy, Fuji FinePix S5000,
Little Bear hanging, Ursuleț atârnat, Little Bear hanging, Losy, Fuji FinePix S5000,
Little chat with our formmaster, La disctuții cu Doamna dirigintă, Little chat with our formmaster, Losy, Fuji FinePix S5000,
Little Dog in Hand, Cu cățelul în brațe, Little Dog in Hand, Losy, Fuji FinePix S5000,
Little Dog in snow, Cățel în zăpadă, Little Dog in snow, Losy, Fuji FinePix S5000,
Little Mauve Flower, Gloare mică mov, Little Mauve Flower, Losy, Fuji FinePix S5000,
Little Plane between Clouds, Avion printre nori, Little Plane between Clouds, Losy, Fuji FinePix S5000,
Little Village, Un sat undeva, Little Village, Losy, Fuji FinePix S5000,
Liverwurst, Caltaboși, Liverwurst, Losy, Fuji FinePix S5000,
Living Statuette, Statuie vie, Living Statuette, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lonely Cow on The Field, Vacă pe câmp, Lonely Cow on The Field, Losy, Fuji FinePix S5000,
Long Waterhall, Cascadă lungă, Long Waterhall, Klara, Olympus C-360z,
Look up, Privind în sus, Look up, Losy, Fuji FinePix S5000,
Look Up, Privind în sus, Look Up, Losy, Fuji FinePix S5000,
Look up, Privind în sus, la_0038.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lookin up, Bo priveste in sus, Felnezve, Losy, Fuji FinePix S5000,
Looking to Dikai, Privind către Dikai, Looking to Dikai, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy & Carmen fishing, Losy și Carmen la pescuit, Losy & Carmen fishing, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy & Gabi, Losy și Gabi, Losy & Gabi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy & Thomas, Losy și Tamas, Losy & Thomas, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy at birthday, Losy la ziua lui, Losy at birthday, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy at The Manhattan pub, Losy la "Manhattan", Losy at The Manhattan pub, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy at The Pub, Losy la restaurant, Losy at The Pub, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy drinking some beer, Losy sorbind din bere, Losy drinking some beer, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy eating some Raspberry, Losy la zmeur, Losy eating some Raspberry, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy eating something, Losy mâncând ceva, Losy eating something, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy fishing, Losy la pescuit, Losy fishing, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy in the dark, Losy în întuneric, Losy in the dark, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy la Afume City, Losy la Afumați, Losy la Afume City, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy playing with Bo, Losy la joacă cu Bo, Losy playing with Bo, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy preparing the barbeque, Losy la grătar, Losy preparing the barbeque, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy Self portrait in elevator, Losy, autoportret în lift, Losy Self portrait in elevator, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy smileing, Losy zâmbește, Losy smileing, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy thinking, Losy pe gânduri, Losy thinking, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy try to Fly, Losy încearcă să zboare, Losy try to Fly, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy wants to say something, Losy vrea să spună ceva, Losy wants to say something, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy with Cap, Losy cu căciulă, Losy with Cap, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy with open mouth, Losy cu gura deschis, Losy with open mouth, Losy, Fuji FinePix S5000,
Losy wounded, Losy rănit, Losy wounded, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lucian H, Lucian H, Lucian H, Losy, Fuji FinePix S5000,
Lucian H, Lucian H, Lucian H, Losy, Fuji FinePix S5000,
Luli in Kobe Harbour, Luli in Portul Kobe, Luli in Kobe Harbour, Yukio, Sony Cybershot,
Lunch time, LA mas, Lunch time, Losy, Fuji FinePix S5000,
Macko - The stalion of my cousin, Macko - Calul vărului, Macko - The stalion of my cousin, Losy, Fuji FinePix S5000,
Malacca A Famosa, Malacca A Famosa, Malacca A Famosa, Klara, Olympus Camedia C-360z, www.geocities.com/haiku_hime/second.htm,
Malaysian Jungle at FRIM, Malaysian Jungle at FRIM, Malaysian Jungle at FRIM, Klara, Olympus Camedia C-360z, www.geocities.com/haiku_hime/second.htm,
Malaysian Traditional house, Malaysian Traditional house, Malaysian Traditional house, Klara, Olympus Camedia C-360z, www.geocities.com/haiku_hime/second.htm,
Mama, Mama, Mama, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mama dreaming, Mama visând, Mama dreaming, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mama looking, Mama privind, Mama looking, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mama looking to the TV, Mama se uită la TV, Mama looking to the TV, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mama, Carmen & Luli, Mama, Carmen și Luli, Mama, Carmen & Luli, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mama, Ilka & Kinga, Mama, Ilka și Kinga, Mama, Ilka & Kinga, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mami & Bo in the balcony, Mami și Bo balcon, Mami & Bo in the balcony, Losy, Fuji FinePix S5000,
Manuela, Manuela, Manuela, Losy, Fuji FinePix S5000,
Many many Red Flowers, Multe, multe flori roșii, Many many Red Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Many Yellow flowers, Multe flori galbene, Many Yellow flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Marcel, Marcel, Marcel, Losy, Fuji FinePix S5000,
Maria Gyorfi, Maria Gyorfi, Maria Gyorfi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mariage Cake, Tort de nuntă, Mariage Cake, Losy, Fuji FinePix S5000,
Marika, Maria, Marika, Losy, Fuji FinePix S5000,
Marika & Mrs. Fogarasi, Maria și Dna. Fogarasi, Marika & Mrs. Fogarasi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Marika and Barni, Marika și Barni, Marika and Barni, Losy, Fuji FinePix S5000,
Marika, Mitica & Szaby, Marika, Mitica și Szaby, Marika, Mitica & Szaby, Losy, Fuji FinePix S5000,
Marika, Ocsi & Karcsi, Maria, Ocsi și Karcsi, Marika, Ocsi & Karcsi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Marta & Carmen, Marta și Carmen, Marta & Carmen, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mary & Mary, Maria și Maria, Mary & Mary, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mastiff, Mastiff, Mastiff, Losy, Fuji FinePix S5000,
Megan, Megan, Megan, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mike & Gabi, Mike și Ionela, Mike & Gabi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Miki and His Family, Miki și familia, Miki and His Family, Losy, Fuji FinePix S5000,
Military Graveyard, Cimitirul Eroilor, Military Graveyard, Losy, Fuji FinePix S5000,
Miniature Schnauzer, Schnauzer pitic, Miniature Schnauzer, Losy, Fuji FinePix S5000,
Minor Car Crash, Tamponare, Minor Car Crash, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mishi, Miși, Mishi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mitica tlaking with Ladies, Mitică vrăjind două doamne, Mitica tlaking with Ladies, Losy, Fuji FinePix S5000,
Molnar Zoli, Molnar Zoli, Molnar Zoli, Losy, Fuji FinePix S5000,
Molnar Zoli & The Dikai Family, Molnar Zoli și Familia Dikai, Molnar Zoli & The Dikai Falimy, Losy, Fuji FinePix S5000,
Monia P, Monia P, Monia P, Losy, Fuji FinePix S5000,
Monkey, Maimuță, Monkey, Losy, Fuji FinePix S5000,
Monkey, Maimuță, Monkey, Losy, Fuji FinePix S5000,
Monkies, Maimuțe, Monkies, Losy, Fuji FinePix S5000,
Moon in the evening, Luna seara, Moon in the evening, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mosaic on The Floor, Mozaic, Mosaic on The Floor, Losy, Fuji FinePix S5000,
Moses looking, Moses privește, Moses looking, Losy, Fuji FinePix S5000,
Moses sleeping, Moses doarme, Moses sleeping, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mother & Daughter, Mama și fica, Mother & Daughter, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mother, Daughter & Samuel, Mama, fica și Sam, Mother, Daughter & Samuel, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mother, Son & The Full Table, Mama , fiul și masa plin, Mother, Son & The Full Table, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mountain Bo, Bo ca un munte, Mountain Bo, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mr. Apostol, Dl. Apostol, Apostol ur, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mr. Biro & his former students, Dl. Biro și foști elevi, Mr. Biro & his former students, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mr. Biro & The two Zoli, Dl. Biro și cei doi Zoli, Mr. Biro & The two Zoli, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mr. Biro and his former students, Dl. Biro și foști elevi, Mr. Biro and his former students, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mr. Dikai, Dna. Dikai, Mr. Dikai, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mr. Laszlo, Dl. Laszlo, Mr. Laszlo, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mr. Norocea, Dl. Norocea, Mr. Norocea, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mrs. Buehler, Dna. Buehler, Mrs. Buehler, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mrs. Dikai, Dna. Dikai, Mrs. Dikai, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mrs. Fogarasi, Kicsi Mari & Ocsi, Dna. Fogarasi, Maria Mică și Ocsi, Mrs. Fogarasi, Kicsi Mari & Ocsi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mrs. Husar & Mrs. Ignat, Dna. Husar și Dna. Ignat, Mrs. Husar & Mrs. Ignat, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mrs. Losonczy & Mrs. Szakacs, Dna. Losonczy și Dna. Szakacs, Mrs. Losonczy & Mrs. Szakacs, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mrs. Losonczy & Mrs. Szakacs, Dna. Losonczy și Dna. Szakacs, Mrs. Losonczy & Mrs. Szakacs, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mrs. Nicusan, Dna. Nicușan, Mrs. Nicusan, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mrs. Nicusan, The Buehler family & Fogy, Dna. Nicușan, Familia Buehler și Fogy, Mrs. Nicusan, The Buehler family & Fogy, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mrs. The Formmaster & Roly, Doamna dirigintă și Roly, Mrs. The Formmaster & Roly, Losy, Fuji FinePix S5000,
Mures river at Reghin, Mureșul la Reghin, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Mushrooms, Ciuperci, Mushrooms, Losy, Fuji FinePix S5000,
Nandu - American ostrich, Nandu - ștruț american, Nandu - American ostrich, Losy, Fuji FinePix S5000,
Narrow Light, Lumină, Narrow Light, Losy, Fuji FinePix S5000,
Narrow Waterfall, Cascadă îngustă, Narrow Waterfall, Klara, Olympus C-360z,
Near the roots, Lângă rădăcină, Near the roots, Losy, Fuji FinePix S5000,
Neighbour's dog, Câinele din vecini, Neighbour's dog, Losy, Fuji FinePix S5000,
New Houses on Bucium Hill, Case noi pe Dealul Bucium, New Houses on Bucium Hill, Losy, Fuji FinePix S5000,
Newfoundland, Terra Nova, Newfoundland, Losy, Fuji FinePix S5000,
Newspaper set, Set de ziare, Newspaper set, Losy, Fuji FinePix S5000,
No Parking, Parcarea interzis, No Parking, Losy, Fuji FinePix S5000,
Noemi, Noemi, Noemi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Noemi, Noemi, Noemi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ocean, Ocean, Ocean, Klara, Olympus Camedia x-350, www.geocities.com/haiku_hime/second.htm,
Ocsi & Karcsi, Ocsi și Karcsi, Ocsi & Karcsi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ocsi & The white wine, Ocsi și vinul alb, Ocsi & The white wine, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ocsi looking, Ocsi privind în zare, Ocsi looking, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ocsi sleeping, Ocsi pe adormite, Ocsi sleeping, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ocsi thinking, Ocsi pe gânduri, Ocsi thinking, Losy, Fuji FinePix S5000,
Octav B, Octav B, Octav B, Losy, Fuji FinePix S5000,
October Festival, Sărbătoarea Sf. Paraschiva, October Festival, Losy, Fuji FinePix S5000,
Offsprings, Muguri, Offsprings, Losy, Fuji FinePix S5000,
Offsprings on the sky, Muguri pe cer, Offsprings on the sky, Losy, Fuji FinePix S5000,
Old Stones at Bucium Hill, Pietre vechi pe Dealul Repedea, Old Stones at Bucium Hill, Losy, Fuji FinePix S5000,
Olso: Fountain in Vigeland park, Olso_ Fântână în parcul vigelan, Losy, Fuji FinePix S5000,
Olso: Statuets in Vigeland park, Olso: Statuii în parcul vigelan, Losy, Fuji FinePix S5000,
Olso: Statuets in Vigeland park, Olso: Statuii în parcul vigelan, Losy, Fuji FinePix S5000,
Oranges, Portocale, Oranges, Losy, Fuji FinePix S5000,
Ortdox priest & Caucasian Shepherd, Preotul și ciobănescul caucazian, Ortdox priest & Caucasian Shepherd, Losy, Fuji FinePix S5000,
Oslo in The Vigeland park, Oslo in The Vigeland park, Oslo in The Vigeland park, Losy, Fuji FinePix S5000,
Our Formmaster, Dna. Dirigintă, Our Formmaster, Losy, Fuji FinePix S5000,
Our House Behind Trees, Casa noastră, după copaci, Our House Behind Trees, Losy, Fuji FinePix S5000,
Our Weekend House, Pietrărie: Casa noastră, Our Weekend House, Losy, Fuji FinePix S5000,
Outskirt in Autumn, Lizieră Toamna, la_0024.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Outskirts, Lizier, Outskirts, Losy, Fuji FinePix S5000,
Outskirts, Lizier, Outskirts, Losy, Fuji FinePix S5000,
Outskirts in the autumn, Lizieră toamna, Outskirts in the autumn, Losy, Fuji FinePix S5000,
Owl, Bufniță, Owl, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pair of Fox Terriers, Pereche de Fox Terrieri, Pair of Fox Terriers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Palamina, Palamina, Palamina, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pansy, Panseluță, Pansy, Losy, Fuji FinePix S5000,
Parasites, Vâsc, Parasites, Losy, Fuji FinePix S5000,
Parrots, Papagali, Parrots, Losy, Fuji FinePix S5000,
Partial Sun Eclipse, Eclipsă parțială, Partial Sun Eclipse, Losy, Fuji FinePix S5000,
Partial view over table, Vedere în lungul mesei I, Partial view over table, Losy, Fuji FinePix S5000,
Path in The Forest, Cărare în pădure, la_0081.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Peach branch in blosson over shadow, Ramuri de piersic înflorit, Peach branch in blosson over shadow, Losy, Fuji FinePix S5000,
Peach flower, Floare de piersic, Peach flower, Losy, Fuji FinePix S5000,
Peach Flower Close Up, Flori de piersic de aproape, Peach Flower Close Up, Losy, Fuji FinePix S5000,
Peach Flower Close Up, Flori de piersic de aproape, Peach Flower Close Up, Losy, Fuji FinePix S5000,
Peach Flower offspring, Muguri de piersic, Peach Flower offspring, Losy, Fuji FinePix S5000,
Peach flowers, Flori de piersic, Peach flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Peach Flowers & Branches, Flori și ramuri de piersic , Peach Flowers & Branches, Losy, Fuji FinePix S5000,
Peach Flowers on Fence, Flori de piersic pe gard, Peach Flowers on Fence, Losy, Fuji FinePix S5000,
Peach Flowers on The Sky, Flori de piersic pe cer, Peach Flowers on The Sky, Losy, Fuji FinePix S5000,
Peach in Blossom, Piersic în floare, Peach in Blossom, Losy, Fuji FinePix S5000,
Peach tree in autumn, Piersic tomna, Peach tree in autumn, Losy, Fuji FinePix S5000,
Peach tree in blossom, Piersic înflorit, Peach tree in blossom, Losy, Fuji FinePix S5000,
Peaches in a bowl, Piersici în castron, Peaches in a bowl, Losy, Fuji FinePix S5000,
Peaches in The Tree, Piersici în copac, Peaches in The Tree, Losy, Fuji FinePix S5000,
Peaches in tree, Piersici în copac, Peaches in tree, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pedro The Young Rottweiler, Pedro, Rottweilerul tânăr, Pedro The Young Rottweiler, Losy, Fuji FinePix S5000,
Penang Harbour, Penang Harbour, Penang Harbour, Klara, Olympus Camedia C-360z, www.geocities.com/haiku_hime/second.htm,
People & Pigeons in Park, Oameni și porumbei în parc, People & Pigeons in Park, Losy, Fuji FinePix S5000,
People in Church, Oameni în biseric, People in Church, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pepper, Ardei, Pepper, Losy, Fuji FinePix S5000,
Petunia, Petunia, Petunia, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pheasant, Fazan, Pheasant, Losy, Fuji FinePix S5000,
Picture with Flowers, Pictură cu flori, Picture with Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pidgeon in the tree, Porumbel în copac, Pidgeon in the tree, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pigeons, Porumbei, Pigeons, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pigeons in Copou Garden, Porumbei în Grădina Copou, Pigeons in Copou Garden, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pigs lying, Porci culcați, Pigs lying, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pink, Garoafă, Pink, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pink & Mauve Chrysanthemums, Crizanteme roz și mov, Pink & Mauve Chrysanthemums, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pink Dahlia, Dalie roz, Pink Dahlia, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pink Flower, Flore roz, Pink Flower, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pink Flower, Floare roz, Pink Flower, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pink Rose, Trandafir roz, Pink Rose, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pink sky, Cer roz, Pink sky, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pink sky, Cer roz, Pink sky, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pink sky over corn field, Cer roz peste lanul de prumb, la_0064.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pink Sun on Gray Sky, Soare roz pe cer gri, Pink Sun on Gray Sky, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pink Sun with Gray Sky, Soare roz și cer gri, Pink Sun with Gray Sky, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pink Sunset, Apus în roz, Pink Sunset, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pink View over Bucium Hill, Pink View over Bucium Hill, Pink View over Bucium Hill, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pioneers, Căruța cu coviltir, Pioneers, Losy, Fuji FinePix S5000,
pl001, pl001, pl001, Yukio, Sony Cybershot,
pl002, pl002, pl002, Losy, Sony Cybershot,
pl003, pl003, pl003, Losy, Sony Cybershot,
pl004, pl004, pl004, Losy, Sony Cybershot,
pl005, pl005, pl005, Losy, Sony Cybershot,
pl011.JPG, pl011.JPG, pl011.JPG, ??, Nikon E5200,
pl037.JPG, pl037.JPG, pl037.JPG, ??, Toshiba PDR 2300,
pl153, pl153, pl153, ??, Nikon E5200,
Place, Placa votivaă, Emleklap, Losy, Fuji FinePix S5000,
Plane on The Blue sky, Avion pe cer albastru, Plane on The Blue sky, Losy, Fuji FinePix S5000,
Playing Childrens, Copii la joacă, Playing Childrens, Losy, Fuji FinePix S5000,
Playing in The Winter, Joacă de iarnă, Playing in The Winter, Losy, Fuji FinePix S5000,
Playing with Ovidiu, La joacă cu Ovidiu, Playing with Ovidiu, Losy, Fuji FinePix S5000,
Playing with Vlad, La joacă cu Vlad, Playing with Vlad, Losy, Fuji FinePix S5000,
Poodle group, Grup de caniși, Poodle group, Losy, Fuji FinePix S5000,
Poor Man, Sărmanul, Poor Man, Losy, Fuji FinePix S5000,
Praying in front of relic, În fața moaștelor, Praying in front of relic, Losy, Fuji FinePix S5000,
Preparing the group photo, Pregătiri pentru poza de grup, Preparing the group photo, Losy, Fuji FinePix S5000,
Preparing the outside photo I, Pregătirea pentru poza de afară I, Preparing the outside photo, Losy, Fuji FinePix S5000,
Preparing the outside photo II, Pregătirea pentru poza de afară II, Preparing the outside photo II, Losy, Fuji FinePix S5000,
Prune Flower Close Up, Flori de prun de aproape, Prune Flower Close Up, Losy, Fuji FinePix S5000,
Prune Tree in Blossom, Prun în floare, Prune Tree in Blossom, Losy, Fuji FinePix S5000,
Pumpkin, Dovleac, Pumpkin, Losy, Fuji FinePix S5000,
Puppets Kiss, Sărut de păpuși, Puppets Kiss, Losy, Fuji FinePix S5000,
Puppy playing, Cățel la joacă, Puppy playing, Losy, Fuji FinePix S5000,
Queue at Romtelecom, Coadă la Romtelecom, Queue at Romtelecom, Losy, Fuji FinePix S5000,
Raccoon, Raton, Raccoon, Losy, Fuji FinePix S5000,
Radu & Losy, Radu și Losy, Radu & Losy, Losy, Fuji FinePix S5000,
Radu B, Radu B, Radu B, Losy, Fuji FinePix S5000,
Radu D, Radu D, Radu D, Losy, Fuji FinePix S5000,
Radu D, Radu D, Radu D, Losy, Fuji FinePix S5000,
Radu D, Radu D, Radu D, Losy, Fuji FinePix S5000,
Radu D smileing, Radu D zâmbește, Radu D smileing, Losy, Fuji FinePix S5000,
Radu's Plum, Pruna lui Radu, Radu's Plum, Losy, Fuji FinePix S5000,
Radu's Plums, Prunele lui Radu, Radu's Plums, Losy, Fuji FinePix S5000,
Raducu, Raducu, Raducu, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rainbow, Curcubeu, Rainbow, Losy, Fuji FinePix S5000,
Raluca & Klara, Raluca și Klara, Raluca & Klara, Raluca, Canon PowerShot A95,
Raluca D, Raluca D, Raluca D, Raluca, Canon PowerShot A95,
Reading The Catalogue I, Studiind Catalogul I, Reading The Catalogue I, Losy, Fuji FinePix S5000,
Reading The Catalogue II, Studiind Catalogul II, Reading The Catalogue II, Losy, Fuji FinePix S5000,
Reading The Catalogue III, Studiind Catalogul III, Reading The Catalogue III, Losy, Fuji FinePix S5000,
Reading The Catalogue IV, Studiind Catalogul IV, Reading The Catalogue IV, Losy, Fuji FinePix S5000,
Reading The Catalogue V, Studiind Catalogul V, Reading The Catalogue V, Losy, Fuji FinePix S5000,
Reading The Catalogue VI, Studiind Catalogul VI, Reading The Catalogue VI, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rebirth, Renaștere, Rebirth, Losy, Fuji FinePix S5000,
Red & Yellow Peppers, Ardei roșii și galbeni, Red & Yellow Peppers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Red & White wine collision, Ciocnind cu vin alb și roși, Red & White wine collision, Losy, Fuji FinePix S5000,
Red birthday Cake, Tort aniversar roșu, Red birthday Cake, Losy, Fuji FinePix S5000,
Red bordered Sun, Soare cu margine roșie, Red bordered Sun, Losy, Fuji FinePix S5000,
Red bud, Muguri roșii, Red bud, Losy, Fuji FinePix S5000,
Red Chow Chow, Chow Chow roșu, Red Chow Chow, Losy, Fuji FinePix S5000,
Red Chrysanthemum, Crizantemă roz, Red Chrysanthemum, Losy, Fuji FinePix S5000,
Red Flower, Floare roșie, Red Flower, Losy, Fuji FinePix S5000,
Red Flower 1, Floare roșie, Red Flower 1, Losy, Fuji FinePix S5000,
Red Flowers, Flori roșii, Red Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Red Flowers, flori roșii, Red Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Red Flowers Field, Pajiște de flori roșii, Red Flowers Field, Losy, Fuji FinePix S5000,
Red Roses, Trandafiri roșii, Red Roses, Losy, Fuji FinePix S5000,
Red sky over hill, Cer roșu peste deal, Red sky over hill, Losy, Fuji FinePix S5000,
Red Tulip, Lalea roșie, Red Tulip, Losy, Fuji FinePix S5000,
Red Tulip, Lalea roșie, Red Tulip, Losy, Fuji FinePix S5000,
Red Wild Plumms, Corcodușe roșii, Red Wild Plumms, Losy, Fuji FinePix S5000,
Reflexions behind Clouds, Reflexii de după nori, Reflexions behind Clouds, Losy, Fuji FinePix S5000,
Resting Cow, Vacă culcată, Resting Cow, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rhodesian Ridgeback, Rhodesian Ridgeback, Rhodesian Ridgeback, Losy, Fuji FinePix S5000,
River in The Bicaz Canyon, Apa curge prin Cheile Bicazului, River in The Bicaz Canyon, Losy, Fuji FinePix S5000,
River in Valley, Curge prâul în vale, River in Valley, Losy, Fuji FinePix S5000,
River side, Pe malul râului, River side, Losy, Fuji FinePix S5000,
Road in Mures Plain, Drum în câmpia Mureșului, Road in Mures Plain, Losy, Fuji FinePix S5000,
Road in Prahova Valley, Șoseaua pe Valea Prahovei, Road in Prahova Valley, Losy, Fuji FinePix S5000,
Road in the Graveuyard, Stradă în cimitir, Road in the Graveuyard, Losy, Fuji FinePix S5000,
Road in The Graveyard, Drum în pădure, la_0061.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Road in The Green forest, Drum în pădurea verde, la_0053.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Road in The Mountains, Șosea în munți, la_0034.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Road in The Valley, Șosea la munte, Road in The Valley, Raluca, Canon PowerShot A95,
Road in The Village, Pietrărie: Drum în sat, Road in The Village, Losy, Fuji FinePix S5000,
Road in TheForest, Drum în pădure, la_0032.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Road in Winter, Drum iarna, Road in Winter, Losy, Fuji FinePix S5000,
Road to Our House, Drumul spre casa noastr, Road to Our House, Losy, Fuji FinePix S5000,
Road to The Forest, Drum în pădure, Road to The Forest, Losy, Fuji FinePix S5000,
Road to The Sky, Drum către cer, Road to The Sky, Losy, Fuji FinePix S5000,
Road to The Village, Pietrărie: Drum în sat, Road to The Village, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rocky Mountains, Stâncă în zare, Rocky Mountains, Raluca, Canon PowerShot A95,
Rodica P, Rodica P, Rodica P, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rods with Leaves in front of Sun, Muguri și frunze în fața soarelui, Rods with Leaves in front of Sun, Losy, Fuji FinePix S5000,
Roe, Ciut, Roe, Losy, Fuji FinePix S5000,
Roly, Roly, Roly, Losy, Fuji FinePix S5000,
Roly & Mr. Laszlo, Roly și Dl. Laszlo, Roly & Mr. Laszlo, Losy, Fuji FinePix S5000,
Roly explaining something, Roly explică ceva, Roly explaining something, Losy, Fuji FinePix S5000,
Roly saying something, Roly explicând ceva, Roly saying something, Losy, Fuji FinePix S5000,
Roly' s mistake, Gafa lui Roly, Roly' s mistake, Losy, Fuji FinePix S5000,
Romanian Shepherd, Ciobănesc mioritic, Romanian Shepherd, Losy, Fuji FinePix S5000,
Romanian shepherd, Ciobănesc mioritic, Romanian shepherd, Losy, Fuji FinePix S5000,
Romanian Shepherd Dogs, Ciobănești mioritici, Romanian Shepherd Dogs, Losy, Fuji FinePix S5000,
Romi The Shepherd, Romi, ciobănescul de Bucovina, Romi The Shepherd, Losy, Fuji FinePix S5000,
Roofs, Acoperișuri, Roofs, Losy, Fuji FinePix S5000,
Roofs, Acoperișuri, Roofs, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rose, Trandafir, Rose, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rose, Trandafir, Rose, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rose Bushes, Tufe de trandafir, Rose Bushes, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rose Fruits, Fructe de trandafir, Rose Fruits, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rose with pink marks, Trandafir cu margini roz, Rose with pink marks, Losy, Fuji FinePix S5000,
Roses, Trandafiri, Roses, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rottweiler, Rottweiler, Rottweiler, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rottweiler, Rottweiler, Rottweiler, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rottweiler, Rottweiler, Rottweiler, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rottweiler, Rottweiler, Rottweiler, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rottweiler, Rottweiler, Rottweler, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rottweiler, Rottweiler, Rottweiler, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rottweiler, Rottweiler, Rottweiler, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rottweiler at exhibition, Rottweiler la expoziție, Rottweiler at exhibition, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rottweiler Head, Cap de Rottweiler, Rottweiler Head, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rottweiler in position, Rottweiler în poziție, Rottweiler in position, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rottweler laying, Rottweiler culcat, Rottweler laying, Losy, Fuji FinePix S5000,
Round Birthday Cake, Tort aniversar rotund, Round Birthday Cake, Losy, Fuji FinePix S5000,
Rubble Mountain, Munte de piatră, Rubble Mountain, Ralux, Canon PowerShot A95,
Sabin, Sabin, Sabin, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sabin, Sabin, Sabin, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sad monkey, Maimuță tristă, Sad monkey, Losy, Fuji FinePix S5000,
Saint Bernard, Saint Bernard, Saint Bernard, Losy, Fuji FinePix S5000,
Saint Bernard, Saint Bernard, Saint Bernard, Losy, Fuji FinePix S5000,
Salad, Salat, Salad, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sam in cage, Sam în cușcă, Sam in cage, Losy, Fuji FinePix S5000,
Samoyed, Samoyed, Samoyed, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sandu D, Sandu D, Sandu D, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sârb, Mathe & Szakacs, Sârb, Mathe și Szakacs, Sârb, Mathe & Szakacs, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sebi, Sebi, Sebi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sebi, Sebi, Sebi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sebi and Madalina, Sebi și Madalina, Sebi and Madalina, Losy, Fuji FinePix S5000,
Self Care with Withe Nose, Autoîngrijire cu nas alb, Self Care with Withe Nose, Losy, Fuji FinePix S5000,
Serious Carmen, Carmen cea serioas, Serious Carmen, Losy, Fuji FinePix S5000,
Shading Sun & Sky, Shading Sun & Sky, Shading Sun & Sky, Losy, Fuji FinePix S5000,
Shar Pei Head, Cap de Shar Pei, Shar Pei Head, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sheeps, Oi, Sheeps, Losy, Fuji FinePix S5000,
Shelf full of Monitors, Rafturi cu monitoare, Shelf full of Monitors, Losy, Fuji FinePix S5000,
Shepherd Dog, Câine ciobănesc, Shepherd Dog, Losy, Fuji FinePix S5000,
Shoe washing, La spălatul pantofilor, Shoe washing, Losy, Fuji FinePix S5000,
Shop Window, Vitrin, Shop Window, Losy, Fuji FinePix S5000,
Singapore Night shot, Singapore Night shot, Singapore Night shot, Klara, Olympus Camedia C-360z,
Sitting on my master, În brațele stăpânului, Sitting on my master, Losy, Fuji FinePix S5000,
Skull, Craniu, Skull, Gabi Popovici, Konica Digital Camera KD-500Z,
Sleep well, Somn ușor, Sleep well, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sleeping lions, Lei culcați, Sleeping lions, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sleepy Gabi, Gabi somnoroasa, Sleepy Gabi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sleepy Mama, Mama somnoroas, Sleepy Mama, Losy, Fuji FinePix S5000,
Snake, Șarpe, Snake, Losy, Fuji FinePix S5000,
Snaks, Aperitive, Eloetelek, Losy, Fuji FinePix S5000,
Snow in Romtelecom Parking, Zăpadă în parcarea Romtelecom, Snow in Romtelecom Parking, Losy, Fuji FinePix S5000,
Snow in The Spring, Zăpadă primăvara, la_0047.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Snow on Eminescu Square, Zăpadă în piața Eminescu, Snow on Eminescu Square, Losy, Fuji FinePix S5000,
Snow Road to Sky, Drum înzăpezit către cer, la_0044.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Snowdrop, Ghiocel, Snowdrop, Losy, Fuji FinePix S5000,
Snowflowers, Ghiocei, Snowflowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Some Buildings, Cateva case, Some Buildings, Losy, Fuji FinePix S5000,
Some crazy parents: Mike & Gabi, Mike și Gabi doi părinți nebunatici, Some crazy parents: Make & Gabi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Some kind of Clown, Un fel de Clown, Egy bohoc, Losy, Fuji FinePix S5000,
Some light mauve flowers, Câteva flori mov, Some light mauve flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Some Sunrays over Valley, Câteva raze peste vale, Some Sunrays over Valley, Losy, Fuji FinePix S5000,
Somebody like Klara, Seamănă cu Klara, Somebody like Klara, Losy, Fuji FinePix S5000,
Somewhere in Harghita County, Undeva în județul Harghita, Somewhere in Harghita County, Losy, Fuji FinePix S5000,
Somewhere in The Mures Valley, Undeva pe valea Mureșului, Somewhere in The Mures Valley, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sorin & Ada, Sorin și Ada, Sorin and Ada, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sourdough, Aluat, Sourdough, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sparrow, Vrabie, Sparrow, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sparrow in tree, Vrabie în copac, Sparrow in tree, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sparrow in tree, Vrabie în copac, Sparrow in tree, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sparrow on the ground, Vrabie la sol, Sparrow on the ground, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sparrow on wire, Vrabie pe sârmă, Sparrow on wire, Losy, Fuji FinePix S5000,
Spring, Izvor, Spring, Raluca, Canon A95,
Squirrel, Veveriță, Squirrel, Losy, Fuji FinePix S5000,
St. Antonius, Sf. Anton, St. Antonius, Losy, Fuji FinePix S5000,
St. Peter and Paul Chapel, Capela Sfinții Petru și Pavel, St. Peter and Paul Chapel, Losy, Fuji FinePix S5000,
Staffordshire Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Losy, Fuji FinePix S5000,
Stag, Cerb, Stag, Losy, Fuji FinePix S5000,
Stained Glasses, Budapesta: Vitralii, Stained Glasses, Losy, Fuji FinePix S5000,
Stairs, Scări, Stairs, Losy, Fuji FinePix S5000,
Statuette, Statuet, Statuette, Losy, Fuji FinePix S5000,
Stefan C, Stefan C, Stefan C, Losy, Fuji FinePix S5000,
Stefan Cr, Stefan Cr, Stefan Cr, Losy, Fuji FinePix S5000,
Stefan R, Stefan R, Stefan R, Losy, Fuji FinePix S5000,
Stone Age Scenery, Scenă gen "Epoca de piatră", Stone Age Scenery, Losy, Fuji FinePix S5000,
Stonecross, Cruce de piatr, Stonecross, Losy, Fuji FinePix S5000,
Stork at Zoo, Barza la Zoo, Stork at Zoo, Losy, Fuji FinePix S5000,
Stork in nest, Barză în cuib, Stork in nest, Losy, Fuji FinePix S5000,
Stork in the top of The Tree, Barza în vârful bradului, Stork in the top of The Tree, Losy, Fuji FinePix S5000,
Stork on field, Barză la sol, Stork on field, Losy, Fuji FinePix S5000,
Strange Cloud over Mountain, Nori stranii la munte, Strange Cloud over Mountain, Raluca, Canon PowerShot A95,
Strawberry, Căpșună, Strawberry, Losy, Fuji FinePix S5000,
Street at Sunset, Stradă la apus, Street at Sunset, Losy, Fuji FinePix S5000,
Street Singer, Cântăreț, Street Singer, Losy, Fuji FinePix S5000,
Students graduting, Elevi la absolvire, Students graduting, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sun and Rods, Soare și muguri, Sun and Rods, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sun near The Left Side, Soare in partea stângă, Sun near The Left Side, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sun over the roof, Soare peste acoperișuri, Sun over the roof, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sun with Yellow border, Soare cu mrgini galbene, Sun with Yellow border, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sunflower Field, Lan de floarea soarelui, Sunflower Field, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sunflowers, Floarea soarelui, Sunflowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sunrays in the forest, Ultimele raze de soare in pădure, Sunrays in the forest, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sunrise at Iasi, Răsărit la Iași, Sunrise at Iasi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sunrise over Iasi, Răsărit la Iași, Sunrise over Iasi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sunrise with Cross, Răsărit cu cruce, Sunrise with Cross, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sunset at Dumbravioara village, Apus la Dumbrăvioara, Sunset at Dumbravioara village, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sunset behind Branches, Apus după ramuri, Sunset behind Branches, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sunset behind branches & wires, Apus după ramuri și fire, Sunset behind branches & wires, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sunset behind Leaves, Apus pe după frunze, Sunset behind Leaves, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sunset in The Mirror, Apus în oglind, Sunset in The Mirror, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sunset near Ploiesti, Apus iarna lângă Ploiești, Sunset near Ploiesti, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sunset over Bucium hill, Apus peste Bucium, Sunset over Bucium hill, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sunset over The Lake, Apus peste lac, Sunset over The Lake, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sunset with flying bird, Apus cu pasăre în zbor, Sunset with flying bird, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sunset with Horse, Apus cu cal, Sunset with Horse, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sunset with Reflections, Apus cu relexii, Sunset with Reflections, Losy, Fuji FinePix S5000,
Sunset with Tree, Photo taken from my courtyard in Pietrarie village, Apus cu copac, Fotografie f?cut? din curtea casei mele din satul Peitr?rie, Sunset with Tree, Losy, Fuji FinePix S5000,
Szabi, Szabi, Szabi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Szabi & Roly, Szabi și Roly, Szabi & Roly, Losy, Fuji FinePix S5000,
Szakacs & Ignat, Szakacs și Ignat, Szakacs & Ignat, Losy, Fuji FinePix S5000,
Szakacs Stefan, Szakacs Stefan, Szakacs Stefan, Losy, Fuji FinePix S5000,
Table side talking, Discuții pe lângă masă, Table side talking, Losy, Fuji FinePix S5000,
Table talking, Discuții la masă, Table talking, Losy, Fuji FinePix S5000,
Targu Mures view from a hill, Târgu Mureș: Vedere de pe Platoul Cornești, Targu Mures view from a hill, Losy, Fuji FinePix S5000,
Targu Mures: Chapel in Reformed Graveyard, Târgu Mureș: Capela din cimitirul reformat, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Targu Mures: Church from the fortress, Târgu Mureș: Biserica din Cetate, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Targu Mures: Dudutz corner, Târgu Mureș: Colțul Duduț, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Targu Mures: Hotel Continental, Târgu Mureș: Hotel Continental, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Targu Mures: Luxor Junir Super Store, Târgu Mureș: Magazinul Luxor Junior, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Targu Mures: The Apollo Palace, Târgu Mureș: Palatul Apollo, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Targu Mures: The Avram Iancu statue, Târgu Mureș: Statuia lui Avram Iancu, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Targu Mures: The Big Cathedral, Târgu Mureș: Catedrala mare, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Targu Mures: The Big Cathedral, Târgu Mureș: Catedrala mare, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Targu Mures: The Big Catholic Church, Târgu Mureș: Biserica Catolică din centru, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Targu Mures: The Fortress, Târgu Mureș: Cetatea, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Targu Mures: The National Theatre, Târgu Mureș: Teatru Național, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Targu Mures: The Rose Square, Târgu Mureș: Piața Trandafirilor, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Targu Mures: The Teleki House, Târgu Mureș: Casa Teleki, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Targu Mures: The Theatre Square, Târgu Mureș: Piața Teatrului, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Targu Mures: The Tower of former Catholic Church, Târgu Mureș: Turnul fostei biserici catolice, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Targu Mures: Theater square, Târgu Mureș: Piața Teatrului, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Targu MuresȘ Gipsy House, Târgu Mureș: Case de țigani, Gipsy House, Losy, Fuji FinePix S5000,
Targu MuresȘ The Toldalagi House, Târgu Mureș: Casa Toldalagi, Losy, Fuji FinePix S5000, NULL,
Tchiorny Terrier, Tchiorny Terrier, Tchiorny Terrier, Losy, Fuji FinePix S5000,
Tchiorny Terrier, Tchiorny Terrier, Tchiorny Terrier, Losy, Fuji FinePix S5000,
Terra Nova with Tie, Terra Nova cu batic, Terra Nova with Tie, Losy, Fuji FinePix S5000,
Tervueren, Tervueren, ciobănesc belgian, Tervueren, Losy, Fuji FinePix S5000,
The 3 Pigs, Cei trei purcei, The 3 Pigs, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Academy Building, Clădirea Academiei, The Academy Building, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Antena at The Evening, Antena seara, la_0040.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Bezid Lake, Lacul Bezidu Nou, The Bicaz Lake, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Buehler Family, Familia Buehler, The Buehler Family, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Buehler Family & Fogi, Familia Buehler și Fogi, The Buehler Family & Fogi, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Buehler Family & Fogi, Familia Buehler și Fogi, The Buehler Family & Fogi, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Cake of Andu, Tortul lui Andu, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Canta Street, Strada Canta, The Canta Street, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Ceahlau Mountain, Muntele Ceahl, The Cahlau Mountain, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Ceahlau Mountain behind The Bicaz Lake, Muntele Ceahlău în spatele Lacului Bicaz , The Cahlau Mountain behind The Bicaz Lake, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Ciric Lake, The Ciric Lake, The Ciric Lake, Losy, Fuji FinePix S5000,
The class is started, Cursul festiv a început, The class is started, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Clock, Ceasul, The Clock, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Codreanu House, Casa Codreanu, The Codreanu House, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Copou Garden, Grădina Copou, The Copou Garden, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Copou Garden, Grădina Copou, The Copou Garden, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Culture Palace, Palatul Culturii, The Culture Palace, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Dana, The Dana, The Dana, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Dana, The Dana, The Dana, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Eminescu Square, Piața Eminescu, The Eminescu Square, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Eminescu Square at Night, Piața Eminescu noaptea, The Eminescu Square at Night, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Eminescu Square in The Evening, Piața Eminescu seara, The Eminescu Square in The Evening, Losy, Fuji FinePix S5000,
The entrance, Intrarea, The entrance, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Forest is Near, Copacul de lângă pădure, The Forest is Near, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Former IP3 Building, Clădirea fostă IP3, The Former IP3 Building, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Graveyard, Cimitirul Eternitatea, The Graveyard, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Graveyard Gate, Poarta cimitirului, The Graveyard Gate, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Great Library, Biblioteca universitar, The Great Library, Losy, Fuji FinePix S5000,
The High School building, Clădirea liceului, The High School building, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Hungarian Crown, Coroana maghiară, The Hungarian Crown, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Ignat Familiy, Familia Ignat, The Ignat Familiy, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Independence Monument, Statuia Independenței, The Independence Monument, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Last snow, Ultima zăpadă, The Last snow, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Library at night, Biblioteca noaptea, The Library at night, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Library at night & raining, Biblioteca noaptea și pe ploaie, The Library at night & raining, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Lupascu Family, Familia Lupașcu, The Lupascu family, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Main Street, Pietrărie: Strada principală, The Main Street, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Master & 2 Dogue, Stăpânul și 2 Dogi, The Master & 2 Dogue, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Mitropolitan Cathedral, Catedrala Mitropolitan, The Mitropolitan Cathedral, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Moruzzi Family Vault, Cavoul familiei Moruzzi, The Moruzzi Family Vault, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Mures river near Toplita, Mureșul lângă Toplița, The Mures river near Toplita, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Negruzzi High school, Liceul Negruzzi, The Negruzzi High school, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Nicolina Passageway, Pasajul Nicolina, The Nicolina Passageway, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Ocrainiciuc Family, Familia Ocrainiciuc, The Ocrainiciuc Family, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Panca Falimy & Mr. Sandru, Familia Panca și Dl. Șandru, The Panca Falimy & Mr. Sandru, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Road in Bistrita Valley, Șoseaua în Valea Bistriței, The Road in Bistrita Valley, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Road over Creanga - Borsec, Șoseaua în pasul Creanga - Borsec, The Road over Creanga - Borsec, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Romtelecom Builing, Cladirea Romtelecom, The Romtelecom Builing, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Spirion Market, Piața Spiridon, The Spirion Market, Losy, Fuji FinePix S5000,
The St Haralambie Church, Biserica Sf Haralambie, The St Haralambie Church, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Top of Fir, Vârful bradului, The Top of Fir, Losy, Fuji FinePix S5000,
The two Mary, Cele două Maria, The two Mary, Losy, Fuji FinePix S5000,
The two Mary, Cele două Maria, The two Mary, Losy, Fuji FinePix S5000,
The two Mary, Cele două Maria, The two Mary, Losy, Fuji FinePix S5000,
The University Building, Clădirea Universității, The University Building, Losy, Fuji FinePix S5000,
The University Building, Clădirea Universității, The University Building, Losy, Fuji FinePix S5000,
The University Building, Clădirea Universității, The University Building, Losy, Fuji FinePix S5000,
The University building, Clădirea Universității, The University building, Losy, Fuji FinePix S5000,
The University House, Casa universitarilor, The University House, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Waggon, Căruța, The Waggon, Losy, Fuji FinePix S5000,
The Young Kristof family, Familia Kristof, The Young Kristof family, Losy, Fuji FinePix S5000,
There is Somebody, Se ascunde cineva?, There is Somebody, Losy, Fuji FinePix S5000,
Three Pink Flowers, Trei garoafe roz, Three Pink Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Tiger, Tigru, Tiger, Losy, Fuji FinePix S5000,
Tiger lying, Tigru culcat, Tiger lying, Losy, Fuji FinePix S5000,
Tokyo Imperial Gardens, Tokyo Imperial Gardens, Tokyo Imperial Gardens, Klara, Olympus Camedia C-360z,
Tomato, Roșie, Tomato, Losy, Fuji FinePix S5000,
Tommy The Cat, Tommy pisic, Tommy The Cat, Losy, Fuji FinePix S5000,
Tongue out, Cu limba scoasă, Tongue out, Losy, Fuji FinePix S5000,
Toth Sanyi, Toth Alexandru, Toth Sanyi, Losy, Fuji FinePix S5000,
Tree & Lake, Copac și lac, Tree & Lake, Losy, Fuji FinePix S5000,
Tree in The Forest, Copac în pădure, Tree in The Forest, Klara, Olympus C-360z,
Trees & Green Gras, Copaci și iarba, la_0017.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Trees grass & dandelions, Copaci, iarbă și păpădii, Trees grass & dandelions, Losy, Fuji FinePix S5000,
Trees in The Autumn, Copaci toamna, Trees in The Autumn, Losy, Fuji FinePix S5000,
Trees in The Autumn, Copaci toamna, Trees in The Autumn, Losy, Fuji FinePix S5000,
Trees in The Autumn, Copaci toamna, Trees in The Autumn, Losy, Fuji FinePix S5000,
Trees in the middle of the field, Copaci în mijlocul pajiștei, Trees in the middle of the field, Losy, Fuji FinePix S5000,
Trees in The River Valley, Copaci pe valea râului, la_0036.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Trees under Snow, Brazi sub zăpadă, Trees under Snow, Losy, Fuji FinePix S5000,
Trefoil, Trifoi, Trefoil, Losy, Fuji FinePix S5000,
Truck in Prahova Valley, Camion pe Valea Prahovei, Truck in Prahova Valley, Losy, Fuji FinePix S5000,
Tubular Bells, Clopoței de vânt, Tubular Bells, Losy, Fuji FinePix S5000,
Turkey, Curcan, Turkey, Losy, Fuji FinePix S5000,
Turkies, Curcani, Turkies, Losy, Fuji FinePix S5000,
Two Flames on Blue Sky, Flăcări peste cer albastru, Two Flames on Blue Sky, Losy, Fuji FinePix S5000,
Two German Shepherd, Ciobănesc German, Two German Shepherd, Losy, Fuji FinePix S5000,
Two Kinde of Look, Două moduri de a privi, la_0059.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Two Sisters, Două surori, Two Sisters, Losy, Fuji FinePix S5000,
Two Violas, Doi toporași, Two Violas, Losy, Fuji FinePix S5000,
Under The Leaf shadow, La umbra frunzei, Under The Leaf shadow, Losy, Fuji FinePix S5000,
Upstairs, În fața scărilor, Upstairs, Losy, Fuji FinePix S5000,
Vasile B, Vasile B, Vasile B, Losy, Fuji FinePix S5000,
Veza is just arriving, Tocmai vine Veza, Veza is just arriving, Losy, Fuji FinePix S5000,
Victory, Victorie, Victory, Losy, Fuji FinePix S5000,
View from a Garage, Vedere prin garaj, View from a Garage, Losy, Fuji FinePix S5000,
View from Bucium Hill, Vedere de pe Dealul Bucium, View from Bucium Hill, Losy, Fuji FinePix S5000,
View from Bucium Hill, Vedere de pe Dealul Bucium, View from Bucium Hill, Losy, Fuji FinePix S5000,
View from Bucium Hill, Vedere de pe Dealul Bucium, View from Bucium Hill, Losy, Fuji FinePix S5000,
View from Copou Hill, Vedere de pe Dealul Copou, View from Copou hill, Losy, Fuji FinePix S5000,
View from Our Yard, Vedere din curtea noastră, View from Our Yard, Losy, Fuji FinePix S5000,
View from Plane, Vedere din avion, View from Plane, Losy, Fuji FinePix S5000,
View from The Hill, Vedere de pe Dealul Repedea, View from The Hill, Losy, Fuji FinePix S5000,
View over The City, O privire peste oraș, View over The City, Losy, Fuji FinePix S5000,
View over the table, Vedere în lungul mesei II, View over the table, Losy, Fuji FinePix S5000,
View over the table, Vedere peste mas, View over the table, Losy, Fuji FinePix S5000,
View over The Table, Vedere peste Mas, View over The Table, Losy, Fuji FinePix S5000,
View over village, Vedere peste Pietrărie, View over village, Losy, Fuji FinePix S5000,
View to Alexander Ward, Vedere spre Alexandru, View to Alexander Ward, Losy, Fuji FinePix S5000,
View to antenna, Vedere spre antenă, View to antenna, Losy, Fuji FinePix S5000,
View to Barnova, Vedere spre Bârnova, View to Barnova, Losy, Fuji FinePix S5000,
View to Barnova Hill, Vedere catre Dealul Bârnova, la_0022.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
View to Barnova Monastery, Vedere spre Mănăstirea Bârnova, View to Barnova Monastery, Losy, Fuji FinePix S5000,
View to Cetatuia Monastery, Vedere către Cetățuia, View to Cetatuia Monastery, Losy, Fuji FinePix S5000,
View to Cetatuia Monastery, Vedere spre Cetățuia, View to Cetatuia Monastery, Losy, Fuji FinePix S5000,
View to Downtown, Vedere spre centru, View to Downtown, Losy, Fuji FinePix S5000,
View to Dumbravioara Village, Vedere spre Dumbrăvioara, View to dumbravioara Village, Losy, Fuji FinePix S5000,
View to Tatarasi Ward, Vedere spre Tătărași, View to Tatarasi Ward, Losy, Fuji FinePix S5000,
View to The Antena, Vedere spre antenă, View to The Antena, Losy, Fuji FinePix S5000,
View to The Antena, Vedere spre anten, la_0078.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
View to The Barnova Monastery, Vedere spre Mănăstirea Bârnova, View to The Barnova Monastery, Losy, Fuji FinePix S5000,
View to The Barnova Monastery, Vedere spre Mănăstirea Bârnova, View to The Barnova Monastery, Losy, Fuji FinePix S5000,
View to The Barnova Monastery, Vedere spre Mănăstirea Bârnova, View to The Barnova Monastery, Losy, Fuji FinePix S5000,
View with Antena, Vedere spre anten, View with Antena, Losy, Fuji FinePix S5000,
View with Caterpillar, Vedere cu tractor, View with Caterpillar, Losy, Fuji FinePix S5000,
View with Church in Background, Vedere cu biserică pe fundal, la_0023.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
View with Church to Alexander Ward, Vedere spre Alexandru, View with Church to Alexander Ward, Losy, Fuji FinePix S5000,
View with Clouds, Vedere cu nori, View with Clouds, Losy, Fuji FinePix S5000,
View with colorfull Trees, Peisaj cu copaci colorați, la_0025.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
View with Gras, Vedere cu iarb, View with Gras, Losy, Fuji FinePix S5000,
View with Haouses, Lake & Mountain, Peisaj cu case, lac și munți, View with Haouses, Lake & Mountain, Losy, Fuji FinePix S5000,
View with Pink Clouds, Vedere cu nori roz, View with Pink Clouds, Losy, Fuji FinePix S5000,
Village people, Săteni în căruță, Village people, Losy, Fuji FinePix S5000,
Violas in The forest, Toporași în pădure, Violas in The forest, Losy, Fuji FinePix S5000,
Violet Flowers, Floare mov, Violet Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Violet Flowers, Flori mov, Violet Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Violet Flowers, Flori mov, Violet Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Violet Flowers, Flori violet, Violet Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Violet Flowers, Flori mov, Violet Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Violet Flowers 6, Flori mov, Violet Flowers 6, Losy, Fuji FinePix S5000,
Violet Flowers 7, Flori mov, Violet Flowers 7, Losy, Fuji FinePix S5000,
Virginia, Virginia, Virginia, Losy, Fuji FinePix S5000,
Visegrad: The Fortress, Visegrad: Fortăreața, Fortress of Visegrad, Losy, Fuji FinePix S5000,
Vlad F on snowboard, Vlad F pe sanie, Vlad F on snowboard, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wagon Between Trees, Caruța printe copaci, Wagon Between Trees, Losy, Fuji FinePix S5000,
Waiting for Dikai, Așteptând-ul pe Dikai, Waiting for Dikai, Losy, Fuji FinePix S5000,
Walking through the hall, Pe holul liceului, Walking through the hall, Losy, Fuji FinePix S5000,
Water & brances, Parau printre ramuri, Patak az agak kozott, Losy, Fuji FinePix S5000,
Water lily, Nufăr, Water lily, Losy, Fuji FinePix S5000,
Watermelon with knife, Harbuz cu cuțit, Watermelon with knife, Losy, Fuji FinePix S5000,
West Highland Terrier, West Highland Terrier, West Highland Terrier, Losy, Fuji FinePix S5000,
Whippet, Whippet, Whippet, Losy, Fuji FinePix S5000,
White Doggy, Câine alb, White Doggy, Losy, Fuji FinePix S5000,
White Flower, Floare albă, White Flower, Losy, Fuji FinePix S5000,
White Flowers, Flori albe, White Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
White Flowers, flori albe, White Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
White Poodle, Caniș alb, White Poodle, Losy, Fuji FinePix S5000,
White Prune Flowers, Flori albe de prun, White Prune Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
White Prune Flowers, Flori albe de prun, White Prune Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
White Puli, Puli alb, White Puli, Losy, Fuji FinePix S5000,
White puppy, Cățel alb, White puppy, Losy, Fuji FinePix S5000,
White Roses, Trandafiri albi, White Roses, Losy, Fuji FinePix S5000,
White Roses, Trandafiri albi, White Roses, Losy, Fuji FinePix S5000,
White Snake over Sun, Șarpe alb peste soare, White Snake over Sun, Losy, Fuji FinePix S5000,
White Spot on Dark Red background, Pată albă pe fundal roșu închis, White Spot on Dark Red background, Losy, Fuji FinePix S5000,
White Swiss Shepherd, Ciobănesc alb elvețian, White Swiss Shepherd, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wide Waterfall, Cascadă lată, Wide Waterfall, Raluca, Canon PowerShot A95,
Wien: A Little Church, Viena: O mică biserică, Wien: A Little Church, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: A narrow street, Viena: O stradă îngustă, Wien: A narrow street, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: Atlas with Golden Globe, Viena: Atlas Globul de aur, Wien: Atlas with Golden Globe, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: Chariot, Viena: Caleașcă, Wien: Chariot, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: Church, Viena: Biserică, Wien: Church, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: Church, Viena: Biseric, Wien: Church, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: Church, Viena: Biseric, Wien: Church, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: Church, Viena: Biseric, Wien: Church, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: Church, Viena: Biseric, Wien: Church, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: Frontispiece of Hofburg, Viena: Frontispiciu la Hofburg, Wien: Frontispiece of Hofburg, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: Hofburg, Viena: Hofburg, Wien: Hofburg, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: Kiosk in Schonbrun parc, Viena: Chioșc în parcul Schonbrun, Wien: Kiosk in Schonbrun parc, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: Maria Tereza Memorial, Viena: Monumentul Mariei Tereza, Wien: Maria Tereza Memorial, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: Obelisc, Viena: Obelisc, Wien: Obelisc, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: Overall view, Viena: Vedere general, Wien: Overall view, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: Overall view, Viena: Vedere general, Wien: Overall view, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: Palace, Viena: Palat, Wien: Palace, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: The Belvedere Palace, Viena: Palatul Belvedere, Wien: The Belvedere Palace, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: The Belvedere Palace, Viena: Palatul Belvedere, Wien: The Belvedere Palace, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: The Big Whel of Prater, Viena: Roata mare din Prater, Wien: The Big Whel of Prater, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: The Garden of Belvedere Palace, Viena: Grădina Palatului Belvedere, Wien: The Garden of Belvedere Palace, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: The Habsburg Crest, Viena: Stema Habsburgilor, The Habsburg Crest, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: The Jewish Memorial, Viena: Monumentul evreilor, Wien: The Jewish Memorial, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: The Main Square, Viena: Piața Principală, Wien: The Main Square, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: The Opera House, Viena: Opera, Wien: The Opera House, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: The Schonbrun Orangery, Viena: Serele Palatului Schonbrun, Wien: The Schonbrun Orangery, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: The Schonbrun Palace, Viena: Palatul Schonbrun, Wien: The Schonbrun Palace, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: The St. Stephen Church, Viena: Biserica Sf. Ștefan, Wien: The St. Stephen Church, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: The St. Stephen Church, Viena: Biserica Sf. Ștefan, Wien: The St. Stephen Church, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: Theatre, Viena: Teatrul, Wien: Theatre, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wien: View over Belvedere Palace, Viena: Vedere spre Palatul Belvedere, Wien: View over Belvedere Palace, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wild poppy flowers, Flori de mac sălbatic, Wild poppy flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wild Yellow Flowers, Flori galbene, Wild Yellow Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wind blowing in a Snowy Valley, Bate vântul în pădurea înzăpezită, la_0045.JPG, Losy, Fuji FinePix S5000,
Window, Fereastră, Window, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wing with Motor, Parapantă cu motor, Wing with Motor, Losy, Fuji FinePix S5000,
Winter over Our Courtyard, Iarna în curtea noastră, Winter over Our Courtyard, Losy, Fuji FinePix S5000,
With a Branch in the Mouth, Cu o creangă în gură, With a Branch in the Mouth, Losy, Fuji FinePix S5000,
With Daddy, Cu Tati, With Daddy, Losy, Fuji FinePix S5000,
With Gabi in the balcony, Cu Gabi în balcon, With Gabi in the balcony, Losy, Fuji FinePix S5000,
With girls, La gagici, Udvarlas, Losy, Fuji FinePix S5000,
With Harness, Echipat cu ham, With Harness, Losy, Fuji FinePix S5000,
With Julian waiting for Expo, Cu Iulian înainte de Expo, With Julian waiting for Expo, Losy, Fuji FinePix S5000,
With Tati at Expo, Cu Tati la Expo, Tatival a kialitason, Losy, Fuji FinePix S5000,
With The Pink Ball, Cu mingea roz, A rozsaszin labdaval, Losy, Fuji FinePix S5000,
With tongue out, Cu limba scoasa, Log a nyelvem, Losy, Fuji FinePix S5000,
With tongue out, Atent cu limba scoasa, Figyelem, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wolf, Lup, Wolf, Losy, Fuji FinePix S5000,
Wolf lying, Lup culcat, Wolf lying, Losy, Fuji FinePix S5000,
Xmas evening on Copou, Copoul înainte de Crăciun, Copoul ?n ajunul Cr?ciunului, Losy, Fuji FinePix S5000,
Yak, Iac, Yak, Losy, Fuji FinePix S5000,
Yasmin, Yasmin, Yasmin, Losy, Fuji FinePix S5000,
Yellow & Red Waves, Valuri Galbene și roșii, Yellow & Red Waves, Losy, Fuji FinePix S5000,
Yellow Bullmastiff, Bullmastiff galben, Yellow Bullmastiff, Losy, Fuji FinePix S5000,
Yellow English Bulldog, Bulldog englez galben, Yellow English Bulldog, Losy, Fuji FinePix S5000,
Yellow Eyed Bo, Bo cu ochi galbeni, Yellow Eyed Bo, Losy, Fuji FinePix S5000,
Yellow Flower, Floare galbenă, Yellow Flower, Losy, Fuji FinePix S5000,
Yellow Flower, Floare galben, Yellow Flower, Losy, Fuji FinePix S5000,
Yellow Flowers, Flori galbene, Yellow Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Yellow Flowers, Flori galbene, Yellow Flowers, Losy, Fuji FinePix S5000,
Yellow Full Moon, Lună galbenă, Yellow Full Moon, Losy, Fuji FinePix S5000,
Yellow Great Dane, Dog german galben, Yellow Great Dane, Losy, Fuji FinePix S5000,
Yellow Plums in the tree, Corcodușe galbene, Yellow Plums in the tree, Losy, Fuji FinePix S5000,
Yellow Rays on Blue Sky, Raze galbene pe cer albastru, Yellow Rays on Blue Sky, Losy, Fuji FinePix S5000,
Yellow Sky at Sunrise, Cer galben la răsărit, Yellow Sky at Sunrise, Losy, Fuji FinePix S5000,
Yellow Tulip, Lalea galben, Yellow Tulip, Losy, Fuji FinePix S5000,
Yellow Tulips, Lalele galbene, Yellow Tulips, Losy, Fuji FinePix S5000,
Young Fox, Vulpe tânără, Young Fox, Losy, Fuji FinePix S5000,
Young German Shepherd, Ciobănesc German junior, Young German Shepherd, Losy, Fuji FinePix S5000,
Young Hungarian Girl, Fată în costum național unguresc, Young Hungarian Girl, Losy, Fuji FinePix S5000,
Young Rottweiler, Rottweiler tânăr, Young Rottweiler, Losy, Fuji FinePix S5000,
Zolika & Marika, Zoli și Maria, Zolika & Marika, Losy, Fuji FinePix S5000,
"Al. I. Cuza" University of Iasi,
Academia CISCO,
Bucharest University,
CISCO Academy,
Colegiul Meridian din Londra,
Computer Science High School "Gr. C. Moisil" Iasi,
Electrotechnical High School Targu Mures,
Hewlwtt-Packard Education,
Hewlwtt-Packard Education,
Liceul de Informatică "Gr. C. Moisil" Iași,
Liceul Industrial Construcții de Mașini - Târgu Mureș,
London Meridian College,
Morrely Style & Fashion TV,
Morrely Style & Fashion TV,
Oracle Education,
Oracle Education,
Osaka University of Foreign Studies,
Self Teaching,
Studiu individual,
Tokyo University,
Universitatea "Al. I. Cuza" Iași,
Universitatea București,
Universitatea Cambridge,
Universitatea de Limbi Străine din Osaka,
Universitatea din Tokio,
University of Cambridge,
Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub, Situl clubului de rottweileri din Germania, www.adrk.de,
Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub, Site of the German Rottweiler Klub, www.adrk.de,
Canisa BlackTurk, Situl canisei de rottweileri BlackTurk, una din cele mai cunoscute din România, www.biserica.org,
Fédération Cynologique Internationale, Situl Oficial al Federației Internaționale Canine, www.fci.be,
FIFA, Situl Federației Internaționale de Fotbal, www.fifa.com/,
Moloss de Harghita, Situl canisei renumite Molos de Harghita. Crescator de Tosa Inu, Dog de Bordeaux, Dog de Canare, Dog de Mallorca, www.tosainu.ro,
National Basketball Asociation, Site o Nothamercan Basketball League, www.nba.com,
Pagini Aurii, Pagini Aurii România - numere de telefon, www.yellowpages.ro/,
Romania.org, Informații despre România, www.romania.org/,
The Fédération Cynologique Internationale, Oficial site of The Federation Cynologique Internationale the World Canine Organisation. It includes 80 members and contract partners (one member per country) that each issue their own pedigrees and train their own judges. The FCI makes sure that the pedigrees and judges are mutually recognized by all the FCI members, www.fci.be,
Turism in Romania, Site de informații turistice despre România, www.turism.ro/,
UEFA, Situl Uniunii Europene de fotbal, www.uefa.com,